Bài phát biểu của ông Dương Văn Bé Hai - chủ tịch HĐHD thành phố Cần Thơ đơn vị đăng cai tổ chức Lễ hội - 2018

        Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam - 2018 tại thành phố Cần Thơ đã thành công tốt đẹp. Góp phần làm nên thành công ấy có lẽ phải nói đến đơn vị đăng cai tổ chức là Hội đồng Họ Dương thành phố Cần Thơ và  Hội đồng Họ Dương các tỉnh thành lân cận. Tiêu biểu như: ông Dương Văn Bé Hai, bà Dương Thị Ngọc Thủy, ông Dương Minh Hiển,…. 

        Thay mặt Hội đồng Họ Dương thành phố Cần Thơ và bà con các tỉnh miền Tây Nam Bộ ông Dương Văn Bé Hai đã có bài phát biểu chào mừng:

Bài viết liên quan