Công tác chuẩn bị Hội nghị Tổng kết công tác thanh niên Họ Dương Việt Nam (2015-2017),...đã sẵn sàng

        Họ Dương Việt Nam có truyền thống hàng ngàn năm lịch sử, đã góp phần quan trọng cùng trăm họ trong công cuộc dựng nước, giữ nước và hưng thịnh nước nhà. Với những đặc trưng cơ bản “Võ công- văn trị, yêu nước- hiếu học, nhân nghĩa- vị tha”.

        Ngày nay, tổ chức Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã qua 25 năm xây dựng và trưởng thành với tôn chỉ “Hướng về cội nguồn, tri ân Tổ tiên, đền ơn đáp nghĩa” và xác định 5 nhiệm vụ quan trọng, vừa có ý nghĩa chiến lược vừa là giải pháp tình thế phù hợp với sự phát triển của Họ Dương Việt Nam. Trong đó 2 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển nội lực và mang tính bền vững đó là: “Phát triển tri thức và phát triển kinh tế”.

        Để đánh giá 4 năm Họ Dương Việt Nam đề ra nhiệm vụ phát triển tri thức, 2 năm thành lập Hội Thanh niên Họ Dương Việt Nam (tiền thân là Tổng hội Thanh niên, Học sinh – Sinh viên Họ Dương Việt Nam và đặc biệt 2017 phát động 1 thập kỷ: “Họ Dương khởi nghiệp”. Hội đồng Họ Dương Việt Nam quyết định tổ chức hội nghị: “Tổng kết công tác thanh niên Họ Dương Việt Nam (2015-2017), lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, tọa đàm thanh niên khởi nghiệp”.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho Hội nghị “Tổng kết công tác thanh niên Họ Dương Việt Nam (2015-2017), lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, tọa đàm thanh niên khởi nghiệp” đã sẵn sàng. Chúng ta tin tưởng Hội nghị tổng kết công tác thanh niên Họ Dương Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp.

 

Ban biên tập

Bài viết liên quan