Phát biểu của ông Trần Nhượng – phó chủ tịch Họ Trần Việt Nam tại Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam - 2018

         Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam đã thành công để lại hỉnh ảnh, ấn tượng  tốt đẹp trong lòng bà con Dòng tộc và xã hội. Góp phần vào những thành công ấy là sự động viên, cổ vũ của bà con trong và ngoài họ.

          Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2015 tại Bắc Ninh, Họ Dương và Họ Trần đã kết nghĩa tình thâm giao hai họ Trần  - Dương. Trong những năm qua tình cảm và quan hệ hai họ ngày một sâu sâu đậm và gắn kết. Luôn cùng nhau xây dựng và phát triển tình đoàn kết hai họ bền chặt cùng hướng về cội nguồn, tri ân Tổ tiên. Lễ hội 2018 - Cần Thơ Đoàn Hội đồng Họ Trần Việt Nam do ông Trần Nhượng - phó chủ tịch Họ Trần làm trưởng đoàn đến dự và trao tặng Hội đồng Họ Dương Việt Nam biểu tượng Họ Trần Việt Nam.  

        Ban biên tập xin giới thiệu phát biểu của ông Trần Nhượng tại Lễ hội.

Bài viết liên quan