Ban Xây dựng Dòng tộc làm việc với Hội đồng Họ Dương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 18/9/2020, Ban Xây dựng Dòng tộc Hội đồng Họ Dương Việt Nam do ông Dương Quốc Trọng – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Trưởng Ban và ông Dương Công Đức – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Phó Ban phụ trách Đông Nam Bộ đã đến thăm, làm việc và động viên phong trào Dòng tộc tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tham dự buổi làm việc có đầy đủ thành viên Hội đồng Họ Dương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đại diện Hội đồng Họ Dương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ông Dương Xuân Hòe – Phó Chủ tịch đã báo cáo tình hình hoạt động, trình bày một số khó khăn vướng mắc, nhất là trong công tác kết nối, nhân sự tại địa phương, tình trạng sức khỏe của Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh, công tác tổ chức phân công nội bộ còn nhiều bất cập…

Sau khi lắng nghe, ông Dương Quốc Trọng – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã phân tích, chỉ đạo tại chỗ để tháo gỡ khó khăn cho Hội đồng Họ Dương tỉnh BR-VT Bà Rịa – Vũng Tàu và thông báo một số chương trình mới của Hội đồng Họ Dương Việt Nam như phát triển kinh tế, chương trình xóa nghèo cho bà con Họ Dương cả nước, khuyến học – khuyến tài, quỹ Dương Huy Đỉnh…

Ông Dương Công Đức – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam cũng nhận xét các mặt ưu, khuyết của Hội đồng Họ Dương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, một số giải pháp cho công tác kết nối, kinh tế, thông báo kế hoạch hợp tác tổ chức sự kiện cho thanh niên Họ Dương Đông Nam Bộ tại Vũng Tàu với HD tỉnh BR-VT nhưng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên tạm dừng lại. Ông cam kết sẽ luôn đồng hành, gắn bó và hỗ trợ mọi mặt cho Hội đồng Họ Dương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Ban Xây dựng Dòng tộc

Ảnh: Dương Thùy Dung

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com