Biểu tượng

1. Biểu tượng (đang sử dụng hiện nay) là hình ảnh biểu thị nét đặc trưng nhất của Họ Dương Việt Nam. Biểu tượng có sự cách điệu và thể hiện tính nghệ thuật cao để chiêm ngưỡng.

2. Biểu tượng không phải là cuốn thư hoàn chỉnh nơi thờ cúng (mà chỉ phỏng theo cuốn thư).

3. Phần chính của Biểu tượng là nền màu đỏ thắm, giữa có chữ Hán "Dương" (bộ mộc) màu vàng tươi. Nhìn vào: Bên trái là cây bút lông đứng, ngọn vươn lên phía trên, đầu thân lộ ra phía dưới; bên phải là thanh kiếm dựng, đầu kiếm vươn lên phía trên, đốc lộ ra phía dưới. Phía trên nền đỏ, giữa ngọn bút và đầu kiếm là dòng chữ quốc ngữ in HỌ DƯƠNG VIỆT NAM màu vàng tươi, dưới nền đỏ, giữa đầu thân bút và đốc kiếm là diềm hoa văn chữ công (I).

4. Biểu tượng thể hiện: Họ Dương là dòng tộc mạnh trong cộng đồng các Dòng tộc Việt Nam (nền màu đỏ thắm, chữ Dương màu vàng tươi), có truyền thống võ công văn trị (bút và kiếm), đi tiên phong trong công cuộc dựng nước, giữ nước và hưng thịnh đất nước (chữ Dương được giương cao).

5. Kích thước của Biểu tượng to, nhỏ, tùy theo mục đích sử dụng mà chế tác cho phù hợp. 

Bài viết liên quan