Chuẩn bị ra mắt Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương liên quận 2 – 9 – Thủ Đức

Thực hiện kế hoạch kiện toàn tổ chức Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương liên quận 2 – 9 – Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) đã tổ chức cuộc gặp gỡ các thanh niên tiêu biểu trên địa bàn để xúc tiến thành lập Câu lạc bộ liên quận.

Các thành viên chủ chốt của Câu lạc bộ

Tại buổi gặp, ông Dương Ngọc Ân – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương liên quận thống nhất thông qua các đề cử nhân sự, nội dung dự thảo quy chế hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương liên quận. Trong đó, bạn Dương Thị Phương Linh được đề cửa giữ nhiệm vụ Chủ tịch Câu lạc bộ.

Nhân dịp này, Câu lạc bộ đã xây dựng chương trình hành động trong 6 tháng cuối năm 2020 là tập trung các nhiệm vụ chủ yếu là kiện toàn tổ chức Câu lạc bộ , kết nối, vận động tập hợp từ 50 đến 100 thanh niên, sinh viên học sinh trên địa bàn ba quận tham gia Câu lạc bộ, lập kế hoạch mục tiêu hoạt động năm 2020 và năm 2021 bám sát các nhiệm vụ trọng tâm mà Hội đồng Họ Dương liên quận giao cho Câu lạc bộ Thanh niên, đặc biệt là tham gia góp sức cùng Hội đồng Họ Dương liên quận, Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương liên quận thực hiện các hoạt động xã hội, tương thân tương ái, nghĩa tình Dòng tộc thực hiện tốt theo Điều lệ Họ Dương Việt Nam  và Quy ước xây dựng đời sống văn hoá Họ Dương Việt Nam. Tích cực tham gia các phong trào khởi nghiệp do Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Họ Dương Thành phố Hồ Chí Minh và Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương Việt Nam, Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương Thành phố Hồ Chí Minh phát động. Đồng thời tập trung phát huy sức sáng tạo của tuổi trẻ, phấn đấu thành công trên con đường lập thân lập nghiệp.

Dương Ngọc Ân

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com