Chuyển biến tích cực của Họ Dương Phú Yên

Ngày 11/4/2019, ông Dương Tấn Cường – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Phó Ban Xây dựng Dòng tộc phụ trách khu vực Trung Trung Bộ đã đến thăm và làm việc cùng Hội đồng Họ Dương lâm thời tỉnh Phú Yên về việc kiện toàn công tác tổ chức Hội đồng Họ Dương tỉnh Phú Yên, thành lập Công ty cổ phần Dương gia Phú Yên.

Ông Dương Tấn Cường và đoàn công tác thăm thực địa khu vực trồng mắc ca

Bước đầu, công ty có 08 cổ đông tham gia góp vốn:

1. Công ty TNHH Xã hội Ánh Dương: 01 tỉ đồng

2. Ông Dương Minh Danh: 500 triệu đồng

3. Ông Dương Quốc Việt: 500 triệu đồng

4. Ông Dương Công Diệp: 500 triệu đồng

5. Ông Dương Tấn Thịnh: 500 triệu đồng

6. Ông Dương Văn Phỉ: 500 triệu đồng

7. Bà Dương Thị Khá: 500 triệu đồng

8. Bà Dương Ngọc Diễm: 500 triệu đồng

Khu đất dự kiến lập vườn ươm mắc ca

Tổng số vốn của Công ty cổ phần Dương gia Phú Yên đến thời điểm này là 4,5 tỷ đồng. Hiện tại, công ty cũng đã hoàn thành việc chuyển nhượng 8ha đất để lập vườn ươm và trồng thử nghiệm cây mắc ca theo sự hướng dẫn của Hiệp hội Mắc ca Việt Nam

Các cổ đông cũng đã thống nhất bầu ông Dương Tấn Cường làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiến hành tuyển nhân sự và chính thức đi vào hoạt động.

Cùng với đó, các doanh nghiệp, doanh nhân Họ Dương tỉnh Phú Yên cũng đã tham gia chuẩn bị thành lập Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương tỉnh Phú Yên, trong đó một số doanh nhân hưởng ứng, làm ngọn cờ tiên phong trong việc đóng góp quỹ cho Câu lạc bộ, bước đầu quỹ Câu lạc bộ đã có 250 triệu đồng. Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương ra đời nhằm hỗ trợ, hợp tác cùng phát triển, giúp đỡ bà con Họ Dương cùng nhau phát triển kinh tế.

Ngoài ra, Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương tỉnh Phú Yên cũng sẽ hỗ trợ kinh phí cho Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương tỉnh Phú Yên, Hội đồng Họ Dương tỉnh, giúp đỡ các bạn thanh niên trong hoạt động hướng nghiệp, khởi nghiệp… Đồng thời, Câu lạc bộ cũng sẽ khảo sát, giúp đỡ các gia đình Họ Dương có hoàn cảnh khó khăn.

Vào đầu Quý III, Hội đồng Họ Dương tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức Đại hội đại biểu và thành lập chính thức, ra mắt Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương tỉnh Phú Yên, Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương tỉnh Phú Yên.

Phượng Nguyễn

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com