Công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu Họ Dương Việt Nam đã sẵn sàng.

          Ngày 6/6/2018, tại Văn phòng Họ Dương Việt Nam, Đại diện Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam nghe các Ban, Văn phòng báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu Họ Dương Việt Nam.

          Thành phần dự Hội nghị gồm: Đại diện Thường trực, Ban soạn thảo Văn kiện và cán bộ Văn phòng.

Toàn cảnh hội nghị 

           Chủ tịch Dương Đình Chiến chủ trì hội nghị đã phát biểu. Ông nhấn mạnh: Ngày Đại hội đã cận kề; Nội dung công việc nhiều; Các văn kiện Đại hội hết sức quan trọng có ảnh hưởng lớn và định hướng cho sự phát triển của toàn Dòng tộc. Chính vì vậy công tác chuẩn bị phải cẩn trọng, tỷ mỉ, chu đáo; đặc biệt là Ban soạn thảo các Văn kiện – việc lấy ý kiến của toàn Dòng tộc, phát huy trí tuệ, tạo sự đồng thuận, đã qua 9 lần chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp; đây là lần cuối trước khi trình thường trực tại hội nghị tới.

         Chánh văn phòng Dương Thành Dũng – thành viên Ban soạn thảo văn kiện Đại hội báo cáo ý kiến đóng góp của Hội đồng Họ Dương các tỉnh, thành phố và thành viên Hội đồng trình tại Hội nghị Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam ngày 16/6/2018. Đến hết ngày 5/6/2018 đã nhận ý kiến đóng góp của 62 HĐHD các tình thành phố và 1 HĐHDVN ở nước ngoài (trong đó có 51 Hội đồng nhất trí hoàn toàn với bản dự thảo; 11 Hội đồng tham gia với 69 nội dung và 5 thành viên tham gia với 17 nội dung). Các thành viên dự hội nghị đã nghe các ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo Đại hội và sửa đổi Điều lệ Họ Dương Việt Nam, Hội nghị thống nhất kết luận bổ sung chỉnh sửa cho phù hợp. Một số nội dung của cá nhân, Hội nghị nhất trí giao Ban soạn thảo trả lời nhằm tạo sự đồng thuận cao của toàn Dòng tộc. 

        Đến nay công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu Họ Dương Việt Nam đã sẵn sàng, trước mắt tổ chức thành công Hội nghị Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam ngày 16/6 /2018. Với tinh thần trách nhiệm cao chúng ta tin tưởng Hội nghị, Đại hội sẽ thành công tốt đẹp.

Dương Xuân

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Khá - Phó Tổng Thư ký; Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

0001034120
ThángNgàyGiờPhútGiây

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com