ĐIỀN DÃ TÌM MỘ CÁC HẬU DUỆ CỦA CỤ TỔ DƯƠNG ĐÌNH THIỆN

Mộ Cụ Tổ Dương Đình Thiện và Tấm bia đá cổ

      Từ khi tìm thấy mộ Thủy Tổ Dương Đình Thiện (Cụ thân sinh Dương Đình Nghệ) tại khu mộ cổ xứ đồng Cánh Nhạn ở làng Đồng Kỵ (xưa là trang Long Vĩ) xã Đồng Quang, huyện Từ Sơn (xưa là Châu Cổ Pháp) tỉnh Bắc Ninh, Ban nghiên cứu lịch sử Hội đồng Họ Dương Việt Nam bắt tay vào nghiên cứu, tìm hiểu nhằm tiếp tục phát hiện mộ các hậu duệ của cụ Dương Đình Thiện tại khu mộ đã có từ hơn nghìn năm trước này. Các tư liệu là cơ sở nghiên cứu gồm:  Sơ đồ mộ chí (chữ Hán) khu đồng Cánh Nhạn và gia phả Họ Dương Đồng Kỵ do Hội đồng Họ Dương phường Đồng Kỵ cung cấp; gia phả Họ Lý Họ Dương, thế kỷ 16, thuộc bộ Dương Tộc Kỷ Sử. Các thông tin cần thiết thu được từ các tài liệu trên được đối chiếu, xác định tại khu mộ cổ trong buổi điền dã có sự chứng kiến đồng thời của Ban nghiên cứu lịch sử Hội đồng Họ Dương Việt Nam, đại diện HĐHD Kinh Bắc, HĐHD Châu Cổ Pháp và đại diện 3 chi Họ Dương phường Đồng Kỵ.

Đoàn làm lễ tại mộ Cụ Tổ xin được khảo sát   

Đoàn điền dã tại thực địa tra cứu từng mộ 

Sơ đồ mộ chí (chữ Hán)

      Ngày 05-05-2017, Ban nghiên cứu lịch sử Hội đồng Họ Dương Việt Nam tổ chức điền dã tại khu mộ cổ xứ đồng Cánh Nhạn – Đồng Kỵ, với đầy đủ các thành phần nêu trên. Đại diện Ban nghiên cứu lịch sử: ông Dương Đình Chiến - chủ tịch HĐHDVN, ông Dương Văn Đảm PCT và các thành viên; Đại biểu chính quyền địa phương có: ông Dương Văn Sinh - Phó chủ tịch UBND, ông Dương Văn Canh Chủ tich HĐND phường Đồng Kỵ; ông Dương Văn Lạc - đại diện HĐHD Kinh Bắc; ông Dương Thế Vinh - đại diện HĐHD Châu Cổ Pháp cùng 12 thành viên đại điện các chi Họ Dương phường Đồng Kỵ.

     Việc tìm hiểu trước hết bắt đầu tại thực địa khu mộ cổ bao gồm: Đọc mộ chí từng ngôi mộ có ghi trên sơ đồ mộ chí; đối chiếu với tên Tổ các đời trong Dương Tộc Kỷ Sử; kết hợp đối chiếu với gia phả Họ Dương phường Đồng Kỵ. Mọi công việc tiến hành tuần tự, chi tiết, cẩn thận, được mọi thành viên của đoàn điền dã tham gia nhiệt tình, đặc biệt là những người thuộc Họ Dương phường Đồng Kỵ có nhiều hiểu biết về khu mộ cổ.

Ông Dương Văn Đảm báo cáo tổng hợp kết quả điền dã

     Tiếp sau phần khảo sát tại thực địa là phần thảo luận được tổ chức tại nhà thờ Họ Dương phường Đồng Kỵ với sự tham gia của tất cả các thành viên đoàn điền dã và các đại biểu phường Đồng Kỵ.  Ông Dương Văn Đảm thay mặt đoàn tổng hợp báo cáo kết quả về nội dung triển khai buổi điền dã: Qua đối chiếu gia phả Họ Lý Họ Dương với sơ đồ mộ cổ, nhận thấy trong gia phả Họ Lý Họ Dương có 6 cụ Tổ có tên húy hay tên tự trùng với sơ đồ mộ chí khu mộ cổ xứ đồng Cánh Nhạn - Đồng Kỵ.

1- Dương Đình Tín, con trai trưởng cụ Dương Đình Thiện, anh cụ Dương Đình Nghệ;

2- Dương Công Khanh, tự Trung Kiên, con trai cụ Dương Đình Tiến (Thừa Tướng Quốc Công - Triều Lý Thánh Tông) - Người khởi thảo Dương Tộc Kỷ Sử 1058;

3- Dương Phúc Liễu, con trai cụ Dương Phúc Khánh (mộ Cụ Khánh táng tại xứ đồng Cháy, làng Nguyễn - Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh), là cụ nội thượng tướng quân Dương Công Đình về lập làng Dương Phạm, Ý Yên, Nam Định.

4- Dương Công Lộc, con cụ Dương Công Đức, cháu nội cụ Dương Phúc Khánh;

5- Lý Long Cao, tự Phúc Hiền, con trưởng Lý Long Sưởng;

6- Lý Long Sưởng, tự Trung Hiền con trưởng vua Lý Anh Tông.

Ông Dương Đình Chiến - chủ tịch HĐHDVN phát biểu

     Đánh giá chung về kết quả điền dã ông Dương Đình Chiến - chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam nhấn mạnh: Cần tiếp tục nghiên cứu để có thêm tư liệu kết luận về mộ các hậu duệ của cụ Dương Đình Thiện tại khu mộ cổ xứ đồng Cánh Nhạn - Đồng Kỵ và hoan nghênh tinh thần trách nhiệm với Tổ Tiên của bà con Họ Dương Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh.

Một số hình ảnh tại buổi điền dã

Mộ Cụ Tự Trung Hiền và cụ bà Hiệu Diệu Thanh

Mộ Cụ Tự Phúc Nghị

Đoàn điền dã chụp ảnh cùng các đại biểu tại nhà thờ Họ Dương Đồng Kỵ

Ban biên tập

Bài viết liên quan