Đoàn Đại biểu Họ Dương Việt Nam thăm khu di tích Họ Đào ở Đông Trang, Hoa Lư, Ninh Bình

     Ngày 25/03/2017 (tức ngày 28/02 năm Đinh Dậu) đoàn đại biểu HĐHD VN do ông Dương Văn Đảm – PCT HĐHD Việt Nam làm trưởng đoàn đã về thăm khu di tích Họ Đào tại thôn Đông Trang, xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, dự tuần đại Tế nhân ngày giỗ bốn ông Quận công, mười ông Hầu tước và dự lễ khánh thành Lăng mộ Tuấn Mỹ Hầu- Đào Sỹ Hựu (Hộ).

 

Nhà thờ Đại Tộc Ngũ Chi Họ Đào-  thờ thủy Tổ, Tiến Sỹ khai quốc Công thần Đào Dương Bật

tại thôn Đông Trang, Hoa Lư, Ninh Bình.

 

Đoàn HĐHD Việt Nam dâng hương tại nhà thờ Tổ Đào Tộc Ngũ Chi            

     Họ Đào Đông Trang được hình thành vào cuối thế kỷ XIII, khi Tiến sỹ triều Trần Đào Dương Bật ( tức Dương Long Tích hay Lý Long Tích) tuân lệnh vua Trần Nhân Tông đem quân về đây đóng chốt, lập ấp Đông Trang và chùa Yên Ninh, nhằm cảnh giới giặc Nguyên Mông tràn sang xâm lược nước ta lần hai (1285) bảo vệ đất nước. Vì vậy, cụ là Thủy Tổ của Họ Đào Đông Trang. Cụ cũng là Thủy Tổ họ Đào Song Khê- Bắc Giang, thờ  Tiến Sỹ Đào Toàn Bân- là thân phụ cụ Đào Sư Tích, Thủy Tổ Họ Đào Cổ Lễ- Nam Định, thờ Đào Sư Tích, lưỡng Quốc Trạng Nguyên gốc Họ Dương.

  Tế các vị Quận Công và Hầu Tước Họ Đào làng Đông Trang

    Họ Đào Đông Trang nổi tiếng về những bậc công thần triều đại Trần, Lê có công lớn với nước, là những Quận công, Hầu tước tài giỏi, trung thành.

       Hiện nay, ở Đông Trang còn nhiều di tích Họ Đào hàng trăm năm tuổi như: Nhà thờ Đại Tộc Ngũ Chi Họ Đào-  thờ Thủy Tổ, Tiến Sỹ Khai quốc công thần Đào Dương Bật; nhà thờ chi Đào Sỹ1 - thờ Đào Sỹ Lễ và các Quận công, Hầu tước họ Đào; nhà thờ Đào Sỹ2- thờ Đào Sỹ Bị là em trai Đào Sỹ Lễ, là con của Đào Sỹ Kỳ; nhà thờ Đào Duy... Tại các nhà thờ còn lưu giữ các di cổ vật Quý như Long ngai, Bài vị, Sắc phong, Mũ áo vua ban, Hoành phi câu đối…

     Về lăng mộ có lăng mộ thủy tổ Đào Dương Bật và lăng mộ nhiều Quận công, Hầu tước.

Lăng mộ  thủy Tổ, Tiến Sỹ Khai quốc Công thần Đào Dương Bật tại thôn Đông Trang, Hoa Lư, Ninh Bình.

Khánh thành Lăng mộ Đức Tổ Tuấn Mỹ Hầu - Đào Sỹ Hựu (Hộ)

Đoàn đại biểu HĐHD Việt Nam dâng hương và tham dự Tế Lễ  tại nhà thờ Đào Sỹ1

    Ngày nay, hậu duệ họ Đào Ngũ Chi đang sinh sống và thành đạt ở mọi miền đất nước.

 

Dương Phương

 

Bài viết liên quan