Đọc và suy ngẫm: Giàu có cũng không mua được 6 điều tạo nên sự cao quý của một con người.

Giàu có cũng không mua được 6 điều tạo nên sự cao quý của một con người

 

Dương Quốc Sỹ - sưu tầm

Bài viết liên quan