Dương Tướng Công sống mãi trong lòng dân Việt Nam

Ban Thông tin truyền thông xin đăng tải toàn văn bài phát biểu của ông Dương Thanh Biểu – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Trưởng Ban Quản lý và xây dựng Đền thờ Dương Tướng Công tại Lễ Yên vị Thần Tổ và Khai quang Đền thờ Dương Tướng Công diễn ra vào ngày 29/6/2019.

Ông Dương Thanh Biểu – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam

Kính thưa các vị đại biểu, quý vị khách quý!

Thưa toàn thể bà con!

Hôm nay, chúng ta rất vui mừng, phấn khởi có mặt tại đây để dự Lễ Yên vị Thần Tổ và Khai quang Đền thờ Dương Tướng Công. Trước hết, thay mặt Hội đồng Họ Dương Việt Nam, tôi xin cảm ơn sự có mặt đầy đủ các quý vị đại biểu khách quý. Xin kính chuyển lời chào trân trọng nhất của ông Dương Công Minh, CT HĐHDVN tới các quý vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể bà con có mặt tại đây và xin chúc Lễ Yên vị Thần Tổ và khai quang Đền thờ Dương Tướng Công thành công tốt đẹp.

          Kính thưa các quý vi đại biểu!

Trong tiến trình lịch sử của dân tộc, Họ Dương Việt Nam luôn đồng hành cùng trăm họ trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước và công cuộc hưng thịnh nước nhà. Trong dòng chảy hàng ngàn năm lịch sử ấy, đã có một giai đoạn đánh dấu sự bi tráng và hào hùng nhất của dân tộc Việt Nam. Sau khi Thành Cổ Loa – Thục phán An Dương Vương thất thủ, nước Việt Nam ta rơi vào ngàn năm Bắc thuộc và phương Bắc luôn âm mưu đồng hóa, biến nước ta thành châu – quận của họ.

Thế nhưng với truyền thống yêu nước nồng nàn, chí căm thù giặc xâm lược sâu sắc, phát huy tinh thần quật cường, bất khuất, nhân dân ta luôn đoàn kết một lòng, không cam chịu làm nô lệ, đã vùng lên đấu tranh giải phóng dân tộc. Theo sử sách, năm 819, tộc thiểu số ở miền Tả Hữu Giang (sử nhà Đường gọi là “Man Hoàng Động”, tức tộc người Choang) luôn nổi dậy chống lại sự bóc lột hà khắc của nhà Đường. Nhà Đường đã sai nhiều vị tướng khét tiếng tiến đánh “Man Hoàng Động” nhưng đều bị thất bại. Lúc này, Dương Thanh thuộc dòng hào kiệt có thế lực, làm quan Thứ sử Hoan Châu (Tức Nghệ An ngày nay), là người có tài trong lãnh đạo, tổ chức nên Lý Tượng Cổ của nhà Đường đã giao 3000 quân cùng khí giới cho Dương Thanh để làm nhiệm vụ tiến đánh, tiêu diệt Man Hoàng Động.

Dương Thanh đã thấy rõ, Lý Tượng Cổ và quân nhà Đường lâu nay đã bóc lột, vơ vét của cải nước ta, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn, lòng dân khắp nơi rất oán giận quân nhà Đường. Sẵn có lực lượng bính lính trong tay, Dương Thanh cùng hai người con trai là Dương Chí Liệt, Dương Trí Trinh và người thân cận là Đỗ Sĩ Giao bàn mưu, tính kế. Dương Thanh đã cùng con trai và tướng sĩ, không làm nhiệm vụ đánh dẹp Man Hoàng Động như Lý Tưởng Cổ giao mà phát động cuộc khởi nghĩa lớn, đánh thẳng vào thành Tống Bình. Cuộc khởi nghĩa do Dương Thanh lãnh đạo đã được binh lính yêu nước hậu thuẫn, ủng hộ. Trong cuộc khởi nghĩa này, Dương Thanh và quân lính đã giết chết Lý Tượng Cổ cùng hơn một nghìn gia thuộc, bộ hạ của hắn, giải phóng Thành Tống Bình, thiết lập hệ thống chính quyền tự chủ của đất nước.

Trong 10 cuộc khởi nghĩa lớn đánh đuổi giặc phương Bắc, có 4 cuộc do người Họ Dương lãnh đạo. Trong đó tiêu biểu nhất, ngôi sao sáng trên bầu trời Đại Việt là danh tướng Dương Thanh, lãnh tụ cuộc khởi nghĩa năm 819 – 820 đánh giặc Nhà Đường. Nhân dân khâm phục tinh thần quật cường, bất khuất trước kẻ thù hùng mạnh phương Bắc của Người nên đã gắn cho Người danh hiệu “Nam Bang Đại Tướng”, nghĩa là Ông Tướng giỏi nước Nam, lưu truyền mãi mãi.

Cũng như nhiều vị thủ lĩnh kiệt xuất khác, Nam Bang Đại Tướng Dương Thanh không xưng đế, xưng vương, chưa đặt quốc hiệu và niên hiệu, nhưng chính quyền do Người thiết lập thực sự là chính quyền độc lập và tự chủ.

Sau đó, vua nhà Đường đã dùng nhiều âm mưu xảo quyệt với Dương Thanh, hạ chiếu “tha tội” cho ông và cử đi làm Thứ sử Quỳnh Châu (ở đảo Hải Nam), thực chất là đày ông đi biệt xứ rồi tìm cách ám hại. Không mắc mưu giặc, Dương Thanh đã chống lại mệnh lệnh nhà Đường, kiên quyết ở lại giữ Thành Tống Bình.

Chính quyền do Dương Thanh thiết lập chưa được bao lâu thì Nhà Đường đã đàn áp giã man nên nên cuộc khởi nghĩa do Dương Thanh lãnh đạo đã bị thất bại vào năm 820. Ngày nay, lịch sử nước nhà có chung nhận định, trong hơn 1000 năm đô hộ của phương Bắc, cuộc khởi nghĩa do Dương Thanh lãnh đạo tuy thất bại nhưng đã thể hiện ý chí và tinh thần quật cường của dân tộc, như là một chiến công chói lọi của dân tộc ta, mở ra thời kỳ mới trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng ách xâm lược của giặc phương Bắc. Lịch sử Việt Nam chúng ta mãi mãi ghi nhớ công lao to lớn của Dương Thanh – một con người Anh hùng của dân tộc, của dòng họ Dương trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Đền thờ Dương Tướng Công

          Kính thưa Anh linh cụ Dương Thanh!

Đã trên ngàn năm, Người về với cõi vĩnh hằng, về nơi Tiên tổ. Cháu con, xa gần bốn phương chân trời góc bể, lặn lội cuộc sống mưu sinh mà chưa có nơi thờ tự cho Người. Nhân dân, xã hội, cùng bà con Dòng tộc Họ Dương và địa phương, đều mong muốn xây dựng Đền thờ khang trang, tỏ lòng thành kính với công lao to lớn của Người.

Để ghi nhớ công ơn to lớn của Dương Thanh và thực hiện tôn chỉ đã được Điều lệ Họ Dương Việt Nam quy định: Hướng về cội nguồn, tri ân Tổ tiên, đền ơn đáp nghĩa và nhiệm vụ: Xây dựng, tu bổ hệ thống nhà thờ, lăng mộ, kế thừa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Họ Dương Việt Nam, năm 2016, Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã phát động phong trào: “Hướng tâm công đức xây dựng Đền thờ Nam Bang Đại Tướng Dương Thanh”. Phong trào trên đây đã được bà con Họ Dương cả nước tích cực hưởng ứng thực hiện. Nhiều người con Họ Dương thành đạt và bà con Họ Dương cả nước, với tấm lòng thành kính, nghĩa cử cao đẹp đã tự nguyện quyên góp tiền của, công sức để xây dựng Đền thờ Dương Tướng Công.

Đền thờ Dương Tướng Công được xây dựng trên diện  tích đất thổ cư do bà con Họ Dương quyên góp công đức tại thôn Văn Lang, xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Công trình do Hội đồng HDVN làm Chủ đầu tư và được thiết kế hoàn chỉnh gồm các hạng mục: Điện chính, nhà Tả vu, nhà Hữu vu, nhà bia, sân vườn, ao sen, nhà khách, cổng Đền, tường rào, điện nước, cổng làng và đường từ cổng làng vào Đền thờ. Đền thờ Dương Tướng Công do Công ty CP Him Lam – Chi nhánh Bắc Ninh thi công; Công ty CP Hạ tầng giao thông 9 làm nhiệm vụ tư vấn, giám sát.

Đền thờ Nam Bang Đại Tướng Dương Thanh đã được khởi công xây dựng từ ngày 5 tháng 8 năm 2018. Đến nay, cơ bản đã hoàn thành giai đoạn 1 gồm: Điện chính, nhà Tả vu, nhà Hữu vu, nhà bia, sân, nhà khách, điện nước, cổng làng và đường từ cổng làng vào Đền thờ. Trước mắt, các hạng mục công trình giai đoạn 1 đã đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của bà con Họ Dương nói riêng, nhân dân trăm họ nói chung về nơi thờ tự Dương Tướng Công. Từ nay Dương Tướng Công đã có nơi thờ tự khang trang, sạch đẹp, tương xứng với công lao to lớn mà Người đã cống hiến cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam.

Hôm nay, HĐHDVN tổ chức Lễ yên vị thần tổ, khai quang Đền thờ Dương Tướng Công. Thay mặt TT HĐHDVN, cho phép tôi cảm ơn các cấp chính quyền của tỉnh Nghệ An vừa qua đã tạo điều kiện thuận lợi để công trình Đền thờ Dương Tướng Công được tiến hành thuận lợi. Xin cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của bà con Họ Dương cả nước, thời gian qua đã tích cực quyên góp, công đức xây dựng Đền thờ. Xin cảm ơn sự có mặt đầy đủ các quý vị đại biểu trong buổi lễ trang trọng này. Nhân dịp này, HĐHDVN xin có một số đề nghị:

Thứ nhất, Chủ tịch HĐHDVN đã có Quyết định thành lập Ban quản lý Đền thờ Dương Tướng Công. Do đó, Ban quản lý Đền thờ có trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý để trình TT HĐHDVN cho ý kiến, trong đó chú trọng việc trông coi, bảo vệ Đền thờ và tiếp đón chu đáo bà con thập phương về thăm quan và thắp hương viếng Dương Tướng Công.

Thứ hai, thực hiện kế hoạch số 206/KH-HĐHDVN ngày 28/3/2019 của Hội đồng Họ Dương Việt Nam về tổ chức Hội thảo khoa học “Khởi nghĩa Dương Thanh trong lịch sử đấu tranh chống Bắc thuộc của dân tộc Việt Nam”, hiện nay Hội đồng Họ Dương Việt Nam đang khẩn trương phối hợp với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội thảo quốc gia về Nam Bang Đại tướng Dương Thanh tại Nghệ An nhân kỷ niệm 1200 năm ngày khởi nghĩa Dương Thanh (dự kiến cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. 2019.

Thứ ba, đề nghị HĐHD Nghệ An tiếp tục quan hệ với các cấp chính quyền tỉnh Nghệ An để hoàn thiện các thủ tục về đất đai, bảo đảm cho việc thi công các hạng mục công trình còn lại của Đền thờ như Cổng Đền, tường rào, ao sen, vườn…để kịp khánh thành Đền thờ như kế hoạch đã quy định.

Thứ tư, từ trước đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Nghệ An, đã rất quan tâm và ủng hộ việc xây dựng Đền thờ Dương Tướng Công. Trong thời gian sắp tới, TT HĐHDVN rất mong sẽ nhận được sự giúp đỡ nhiều hơn nữa của các cơ quan, chính quyền thuộc tỉnh Nghệ An, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại của Đền thờ vào dịp Hội thảo quốc gia về Nam Bang Đại tướng Dương Thanh tại Nghệ An.

Chúng ta hy vọng rằng, Đền thờ Dương Tướng Công tại thôn Văn Lang, Hưng Phúc, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An, không chỉ là địa chỉ đỏ đáng trân trọng để con cháu khắp muôn phương được quần tụ về đây bày tỏ tấm lòng thành kính với Tổ tiên, với những người có công to lớn với nhân dân, với đất nước mà còn có tác dụng giáo dục sâu sắc đối với thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay về lòng tự hào dân tộc, về truyền thống yêu nước nồng nàn và ý chí quật cường của ông cha từ trước đến nay.

Một lần nữa xin kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể bà con sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Khá - Phó Tổng Thư ký; Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com