Cờ Họ Dương

Cờ Họ Dương

Lá cờ là biểu tượng cho một nền văn hóa, một quốc gia, một dân tộc, một bộ tộc và cả một dòng tộc. Với dòng tộc, cờ không chỉ tượng trưng cho huyết thống, sức mạnh của dòng tộc mà còn là một biểu tượng trực quan, rõ ràng để phân biệt dòng tộc này với dòng tộc khác.
Biểu tượng

Biểu tượng

Biểu tượng (đang sử dụng hiện nay) là hình ảnh biểu thị nét đặc trưng nhất của Họ Dương Việt Nam. Biểu tượng có sự cách điệu và thể hiện tính nghệ thuật cao để chiêm ngưỡng.