HỌ DƯƠNG LO TẾT CHO NGƯỜI NGHÈO

Năm qua hai tỷ có là bao
Mới có đâu nghìn hộ được trao
Mỗi hộ triệu đồng,…rơi nước mắt
Năm này tết đến lại lao xao.

Vẫn chửa hết đâu những cảnh nghèo
Hàng ngày khó nhọc, tết gieo neo
Họ Dương cũng thế chưa giàu hết
Xuân về đói rét vẫn mang theo.

Họ Dương Quyết định tết năm nay
Ba tỷ mục tiêu để có ngày
Tết đến thêm nhà thêm ấm dạ
Ai làm việc đó,…hãy chung tay.

Bà con khắp chốn của nhà Dương
Có ít hay nhiều với chữ thương
Hãy góp thêm vào cho Quỹ Họ
Cho mùa xuân đến lại thêm hương.

Phát huy truyền thống của Nhà Dương
Bớt chút…chăm lo…lại nhịn nhường
Cả Họ mỗi người thêm một chút
Đại thành nghĩa lớn…sử nêu gương.

Dương Bá Trực

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com