HỌ DƯƠNG BÀ RỊA – VŨNG TÀU HOÀN THÀNH MỌI CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

HỌ DƯƠNG BÀ RỊA – VŨNG TÀU HOÀN THÀNH

MỌI CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

      Bà Rịa – Vũng Tàu nằm ở vị trí rất đặc biệt là cửa ngõ của các tỉnh miền Đông Nam Bộ hướng ra biển Đông, với 305 km chiều dài bờ biển và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng có nhiều tiềm năng để phát triển nhanh và toàn diện các ngành kinh tế như: dầu khí, cảng biển, nhất là dịch vụ du lịch.

      Hội đồng Họ Dương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thành lập vào cuối năm 2015 nhưng đã nhanh chóng hòa nhập với phong trào chung của dòng tộc; thực hiện tôn chỉ mục đích của Điều lệ Họ Dương Việt Nam; đẩy mạnh hoạt động kết nối xây dựng Dòng tộc; khuyến học - khuyến tài; tương thân tương ái; đền ơn đáp nghĩa, coi trọng đạo hiếu; chú trọng phát triển kinh tế…Hàng năm Hội đồng Họ Dương Bà Rịa - Vũng Tàu luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra; được Hội đồng Họ Dương Việt Nam tin tưởng chọn là đơn vị tổ chức Đại hội Họ Dương điểm cấp tỉnh là cơ sở rút kinh nghiệm triển khai cho các đơn vị.

      Ngày 11/6/2017 Hội đồng Họ Dương Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội điểm cấp tỉnh.  Vậy Ban biên tập xin thông báo để Hội đồng và bà con Họ Dương động viên, chúc mừng góp phần vào thành công của Đại hội.

 

Ban biên tập

Bài viết liên quan