Hoạt động Thông tin – Truyền thông một năm vượt khó

Hoạt động Thông tin – Truyền thông được xác định là một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng Họ Dương Việt Nam (theo Điều lệ Họ Dương Việt Nam). Thông tin – Truyền thông để chuyển tải thông tin 2 chiều (từ trên xuống, từ dưới lên) trong Dòng tộc và xã hội, những chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về lịch sử, truyền thống của Dòng tộc và phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của bà con ở cơ sở… thể hiện qua các phương tiện bản tin in truyền thống, trang tin điện tử, thông qua trang Facebook của Hội đồng Họ Dương Việt Nam.   

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid -19 các hoạt động của Dòng tộc như: Ngày hội văn hóa mùa xuân, Trại hè Thanh niên, Ngày hội Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương Việt Nam (HDVN)và các sự kiện khác của Hội đồng Họ Dương các cấp không được tổ chức để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh đã tác động không nhỏ đến công tác Thông tin – Truyền thông của Dòng tộc. Từ thực tiễn vừa phòng chống dịch bệnh vừa duy trì các hoạt động, Ban  Thông tin – Truyền thông đã lên kế hoạch thực hiện các công tác trong các điều kiện khó khăn về nguồn cung cấp thông tin.

Công tác Thông tin – Truyền thông là nhiệm vụ mang tính kế thừa và phát triển, công tác thông tin luôn bám sát Điều lệ của HDVN và thực hiện tôn chỉ “Hướng về cội nguồn, tri ân Tổ tiên, đền ơn đáp nghĩa; Phát huy truyền thống Dòng tộc: Yêu nước, tự lực, tự cường, hiếu học, coi trọng tri thức; sống nhân nghĩa, vị tha”. Đặc biệt, chú trọng truyền thông các nhiệm vụ chính: Xây dựng Dòng tộc; Khuyến học – khuyến tài; Tương thân tương ái, đền ơn đáp nghĩa; Phát triển kinh tế và Công tác thanh niên. Các hoạt động này đều được truyền thông kịp thời và tương đối toàn diện. Nhiều hoạt động quan trọng của HDVN được thông tin tới Hội đồng Họ Dương (HĐHD) các cấp và bà con Họ Dương cả nước, cụ thể:

Trong công tác Xây dựng Dòng tộc, Ban Thông tin – Truyền thông đã góp phần kết nối thành lập HĐHD các cấp trong cả nước và giữ mối liên hệ với người Họ Dương ở nước ngoài. Đồng thời, công tác thông tin truyền thông cũng góp phần kết nối hàng trăm nghìn bà con trên khắp mọi miền tổ quốc tham gia hoạt động Dòng tộc.

Ban Nghiên cứu Lịch sử làm việc tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Công tác Thông tin – Truyền thông trong Nghiên cứu Lịch sử đã giúp cho việc sưu tầm, tập hợp tài liệu được thuận tiện, dễ dàng hơn. Các Hội thảo, Hội nghị, các chuyến đi điền dã của Ban Nghiên cứu Lịch sử đều được truyền thông rộng rãi tới bà con, giúp bà con hiểu rõ hơn về lịch sử HDVN.

Hội đồng Họ Dương tỉnh Thừa Thiên Huê trao Bằng Vinh danh Khuyến học – khuyến tài

Hoạt động Thông tin – Truyền thông giúp phong trào Khuyến học – Khuyến tài, Tương thân tương ái được lan tỏa rộng rãi hơn, nhất là trong dịp cả nước cùng hướng về miền Trung khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ vừa qua. Nhờ hoạt động truyền thông hiệu quả, hoạt động thu nộp hồ sơ khuyến học – khuyến tài của các địa phương cũng được nhanh chóng và đầy đủ hơn.

Trong công tác Phát triển kinh tế, hoạt động Thông tin – Truyền thông đã giúp nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, nêu cao tinh thần khởi nghiệp, giúp phát triển lực lượng doanh nghiệp, doanh nhân Họ Dương. Đây được xem là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế của Dòng tộc, là nền tảng cho HDVN phát triển bền vững.

Chương trình đêm nhạc “Thương gửi miền Trung”

Truyền thông về hoạt động của Câu lạc bộ Thanh niên HDVN cũng đặc biệt được quan tâm. Trong năm vừa qua, Ban Thông tin truyền thông đã tổ chức truyền thông các hoạt động quan trọng như: Chuỗi sự kiện kỷ niệm 5 năm thành lập Câu lạc bộ Thanh niên HDVN diễn ra trên cả nước; trực tiếp đêm nhạc “Thương gửi miền Trung” tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để bà con Họ Dương theo dõi, góp phần huy động nguồn lực ủng hộ bà con miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ; nhiều tấm gương của thế hệ trẻ được động viên kịp thời. Thông qua hoạt động Thông tin – Truyền thông, các bạn thanh niên Họ Dương thấy được vai trò xung kích của mình trên các lĩnh vực, góp phần giúp thế hệ trẻ xây dựng và tổ chức các phong trào thi đua học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp.

Năm 2020, sau khi được kiện toàn, hoạt động của Ban Thông tin – Truyền thông đã đi vào hoạt động có hiệu quả, từng bước mang tính chuyên nghiệp, công tác thông tin được đẩy mạnh đã góp phần đưa hoạt động của HĐHDVN đi vào nền nếp, có chiều sâu và đạt hiệu quả cao. Trong năm qua, đã có khoảng 900 tin bài được cập nhật trên Bản tin điện tử với hàng triệu lượt người trong và ngoài Dòng tộc truy cập. Bản tin truyền thống được duy trì với nội dung phong phú, trình bày đẹp, từ số 31 đã có thêm Góc đố vui, tìm hiểu và trả lời về hình ảnh, nội dung đã từng được đăng tải trên bản tin. Bản tin được phát hành từ các số 28, 29, 30, 31 với số lượng gần 15.000 bản được phát hành.

Bản tin số 28, 29, 30, 31 được phát hành trong năm 2020

Những kết quả đạt được trong công tác Thông tin – Truyền thông năm 2020 là do: Ban Thông tin – Truyền thông đã tích cực đổi mới phương pháp lãnh đạo, thường xuyên tổ chức họp giao ban, đoàn kết, luôn chủ động, sáng tạo, với quyết tâm và trách nhiệm cao trước Dòng tộc. Huy động sức mạnh tổng hợp của Hội đồng Họ Dương các cấp, bà con trong Dòng tộc tham gia xây dựng tin, bài, cung cấp thông tin cần thiết để phát huy hiệu quả công tác Thông tin- Truyền thông cùng  xây dựng HDVN ngày càng lớn mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì hoạt động Thông tin – Truyền thông vẫn còn có những tồn tại, hạn chế như: HĐHD một số địa phương hoạt động chưa đều, có nơi còn yếu dẫn đến việc cung cấp thông tin còn hạn chế. Một số quận, huyện còn duy trì Hội đồng lâm thời kéo dài, một số đơn vị hoạt động còn thiên về bề nổi, chưa chú trọng đến chiều sâu, chưa phát huy được vai trò của Thông tin – Truyền thông trong công tác kết nối và các hoạt động khác trong phát triển của HĐHD địa phương mình và đóng góp vào sự phát triển toàn diện của HDVN.

Một số cá nhân có động cơ thiếu đứng đắn đã đăng tải, cung cấp thông tin trên mạng xã hội những nội dung thiếu tính xây dựng, vi phạm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin. Ban Thông tin – Truyền thông, hệ thống đội ngũ cộng tác viên ở HĐHD các cấp hoạt động chưa đáp ứng được yêu cầu, một số HĐHD cấp tỉnh trong suốt năm qua không cung cấp thông tin, hoạt động cho Ban Thông tin – Truyền thông. Một số HĐHD cơ sở tổ chức mừng thọ, vinh danh khen thưởng còn sơ sài, chưa có người làm công tác Thông tin – Truyền thông để truyền tải hình ảnh, thông tin rộng rãi tới bà con.

Nhằm khắc phục những hạn chế tồn tại của năm 2020, trong năm 2021, Ban Thông tin – Truyền thông tiếp tục bám sát thực tế, nắm bắt tình hình và đề ra chủ trương đúng, kịp thời, sát thực phù hợp với định hướng chung của HĐHDVN với từng lĩnh vực hoạt động và phát triển của Dòng tộc. Tập trung trí tuệ, xây dựng các nhiệm vụ chiến lược, các mục tiêu quan trọng, chỉ đạo có trọng tâm, thường xuyên đẩy mạnh và phát động các phong trào cung cấp thông tin từ HĐHD các cấp phục vụ cho sự phát triển chung của toàn Dòng tộc.

Phấn đấu nâng cao chất lượng (cả về nội dung và hình thức) các trang thông tin, bản tin của HĐHDVN, góp phần thông tin kịp thời đến người Họ Dương, tạo điều kiện cho hoạt động kết nối Dòng tộc được phát triển. Chú trọng xây dựng hệ thống thông tin hai chiều và có người quản lý chặt chẽ thông tin Dòng tộc, kịp thời chấn chỉnh những phát ngôn, những thông tin không đúng, không có lợi cho việc kết nối, xây dựng Dòng tộc trên các mạng xã hội.

Xây dựng tinh thần đoàn kết, khơi dậy ý thức trách nhiệm, phát huy các nhân tố điển hình làm tốt công tác Thông tin – Truyền thông, nhằm góp phần động viên kịp thời bà con Họ Dương đoàn kết xây dựng Dòng tộc,  thực hiện tốt   các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Họ Dương Việt Nam.

    Ban Thông tin – Truyền thông

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com