Hội đồng Họ Dương huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang triển khai chương trình trồng cây mắc ca tới bà con Dòng tộc

Trong thời gian qua, Hội đồng Họ Dương huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã tiến hành khảo sát, triển khai các văn bản của Hội đồng Họ Dương Việt Nam và Hiệp hội Mắc Ca Việt Nam tới bà con trong Dòng tộc trên địa bàn huyện, hướng tới phát triển trồng cây mắc ca để nâng cao thu nhập.

Hội đồng Họ Dương huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang được thành lập từ tháng 10/2017. Trên địa bàn huyện Bắc Quang hiện có 2.600 hộ gia đình bà con người Họ Dương đang sinh sống, công tác và lao động sản xuất ở các xã, thị trấn trong huyện. Để bà con Họ Dương hiểu rõ được tôn chỉ, mục đích hoạt động của Dòng tộc, Hội đồng Họ Dương huyện Bắc Quang luôn làm tốt công tác tuyên truyền, kết nối mọi người tham gia các hoạt động.

Ông Ông Dương Thế Hinh, Chủ tịch Hội đồng Họ Dương huyện Bắc Quang và ông Dương Tiến Sy, Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Hà Giang cùng cán bộ của Hiệp hội Mắc Ca Việt Nam khảo sát các diện tích đất để cây Mắc Ca

Từ đó, vận động người thân, con cháu luôn nêu cao tinh thần xây dựng Dòng tộc. Không những vậy, để gắn kết cộng đồng trong dòng tộc, các chủ trương, chính sách và quy định của Họ Dương Việt Nam đều được chuyển tải tới từng gia đình. Đặc biệt trong thời gian gần đây, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam đang có mục tiêu mở rộng vùng trồng cây mắc ca; mục tiêu đó cũng được Hội đồng Họ Dương huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã triển khai sâu rộng tới bà con nhân dân trên địa bàn. Thông qua việc truyền thông cho người dân thấy được các giá trị của cây mắc ca trong sản xuất công nghiệp hiện nay. Trong các buổi đi khảo sát, tìm hiểu về cuộc sống của cộng đồng Hội đồng Họ Dương huyện Bắc Quang luôn quan tâm đến việc giúp cho bà con trong Dòng tộc tìm được những hướng đi mới trong sản xuất, làm ra những sản phẩm hàng hóa có giá trị nâng cao thu nhập.

Khi thấy được tiểm năng ở các hộ gia đình, các xã còn nhiều diện tích đất vườn, đồi đang sản xuất giá trị chưa cao, Hội đồng Họ Dương huyện Bắc Quang chủ động tuyên truyền và cung cấp thông tin cho bà con về hiệu quả của cây mắc ca trong sản xuất. Bà con cũng được nắm bắt các thông tin về kỹ thuật trồng, chăm sóc để nâng cao chất lượng, sản lượng cây mắc ca. Cùng với đó là các phương pháp phòng trừ sâu bệnh, tổ chức sản xuất để đạt được hiệu quả cao. Đồng thời, người dân cũng được nắm bắt các chính sách, quy định về trồng cây mắc ca của Hiệp hội Mắc Ca Việt Nam đối với người dân khi tham gia phát triển sản xuất. Qua các buổi đi khảo sát Hội đồng Họ Dương huyện Bắc Quang cùng cán bộ kỹ thuật của Hiệp hội Mắc Ca Việt Nam, bà con trong Dòng tộc Họ Dương ở các xã trên địa bàn huyện Bắc Quang đã rà soát lại các diện tích đất vườn, đồi của gia đình mình, tính toán lại lực lượng lao động sản xuất và nhu cầu phát triển sản xuất của gia đình trong những năm tới. Từ đó thông tin và đăng ký tới Hội đồng Họ Dương huyện giúp cho việc khảo sát, đánh giá thổ nhưỡng, khí hậu và những vùng đất có thể trồng được cây mắc ca. Có định hướng để người dân triển trồng cây mắc ca trên địa bàn.

Không chỉ kết nối, tập hợp bà con Họ Dương tham gia xây dựng Dòng tộc ngày càng phát triển, Hội đồng Họ Dương huyện Bắc Quang còn là điểm tựa để bà con tìm hướng đi mới cho phát triển kinh tế hộ gia đình; phát huy tiềm năng về đất đai, lao động, kết hợp với các chủ trương, chính sách ưu đãi của Hội đồng Họ Dương Việt Nam và Hiệp hội Mắc Ca Việt Nam đang mở ra những hướng đi mới cho người dân thay đổi tu duy, phương thức sản xuất để làm giàu trên chính mảnh đất của gia đình.

              Dương Tiến Quân

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com