Hội đồng Họ Dương Thái Bình tổ chức tặng nhà tình thương cho hai chị em người mù

Bài viết liên quan