Hội đồng Họ Dương thành phố Hải Phòng họp triển khai công tác đầu năm 2020

Chiều ngày 11/1/2020 Hội đồng Họ Dương Hải Phòng đã có phiên họp toàn thể triển khai công tác đầu năm 2020. Ông Dương Đức Tùng – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Hải Phòng chủ trì cuộc họp.

Ông đã triển khai kế hoạch hoạt động của Hội đồng Họ Dương Hải Phòng trong quý I năm 2020, thông báo kế hoạch số 01/CV-HĐHDVN về việc Tham dự “Ngày hội văn hóa mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2020”, yêu cầu các đơn vị chốt danh sách các Hội đồng Họ Dương các cấp tham dự Ngày hội văn hóa mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2020 trước ngày 14/1/2020 để Hội đồng Họ Dương thành phố Hải Phòng báo cáo Hội đồng Họ Dương Việt Nam. Ông biểu dương các thành viên trong Hội đồng đã tích cực vận động bà con trong họ phát tâm công đức và đóng góp sức người, sức của xây dựng công trình “Hải Phòng Dương tộc đại từ đường”

Ông Dương Văn Tiến -Phó chủ tịch Hội đồng Họ Dương thành phố Hải Phòng phụ trách công tác mừng thọ, khuyến học đã thông báo các quyết định và bàn giao danh sách, bằng mừng thọ, vinh danh và tiền cho Chủ tịch Hội đồng Họ Dương các quận, huyện về triển khai tổ chức trao tại địa phương mình.

Ông Dương Thế Sơn – Phó chủ tịch Hội đồng Họ Dương thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Hải Phòng, Trưởng ban quản lý xây dựng công trình “Hải Phòng Dương tộc đại từ đường” đánh giá các hoạt động của các doanh nghiệp doanh nhân Hải Phòng. Năm qua, các doanh nghiệp doanh nhân Hải Phòng đã đã làm được một số việc như hỗ trợ Câu lạc bộ Lão thành, Câu lạc bộ Thanh niên, đội bóng đá Câu lạc bộ Thanh niên hoạt động song các hoạt động của các doanh nghiệp doanh nhân chưa đều tay. Ông Dương Thế Sơn đánh giá quá trình xây dựng công trình “Hải Phòng Dương tộc đại từ đường” rất khẩn trương, đến nay đã hoàn thành được khoảng 80%, kế hoạch phấn đấu đến hết quý II năm 2020 sẽ khánh thành công trình đồng thời cũng thông qua kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương thành phố Hải Phòng năm 2020.

Các thành viên trong Hội đồng Họ Dương thành phố Hải Phòng dự họp đều phấn khởi, nhất trí với đánh giá của các ông chủ tịch và phó chủ tịch và nhất trí theo kế hoạch mà các ông đề ra.

Dương Văn Đức

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com