Hội đồng Họ Dương tỉnh An Giang làm việc với Hội đồng Họ Dương cấp cơ sở

Ngày 7/8/2020, tại Phủ thờ Họ Dương xã Mỹ Hiệp, Hội đồng Họ Dương tỉnh An Giang gồm các ông Dương Văn Đoàn – Chủ tịch, ông Dương Hồng Kha Luân, ông Dương Văn Nước – Ủy viên phụ trách công tác kiểm tra đã có buổi làm việc với Hội đồng Họ Dương huyện Chợ Mới để chuẩn bị tiếp đón đoàn kiểm tra của Hội đồng Họ Dương Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn công tác Hội đồng Họ Dương tỉnh có bà Dương Xuân Thụy, Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Họ Dương huyện Chợ Mới và các Ủy viên.

Theo kế hoạch, đoàn Hội đồng Họ Dương Việt Nam sẽ về kiểm tra Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Họ Dương tỉnh và Hội đồng Họ Dương các huyện, thị; Bản phân công nhiệm vụ của các thành viên trong Hội đồng; Sổ ghi biên bản các cuộc họp; Danh sách mừng thọ và khuyến học – khuyến tài, Quỹ Dương Huy Đỉnh hằng năm; Phiếu thu chi của Hội đồng Họ Dương và các khoản thu chi khác; Xác minh hồ sơ số người được mừng thọ các năm; số người được hưởng Quỹ Dương Huy Đỉnh hàng năm.

Tại buổi làm việc, ông Dương Văn Đoàn – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh An Giang nhắc nhở Hội đồng Họ Dương huyện Chợ Mới xúc tiến rà soát nhanh các thủ tục, trình tự mà Hội đồng Họ Dương huyện Chợ Chợ Mới đã làm từ ngày thành lập đến nay, đây là cơ sở để Hội đồng Họ Dương huyện Chợ Mới cũng như Hội đồng Họ Dương các huyện thị làm nền tảng hoạt động tốt hơn tôn chỉ, mục đích và điều lệ của Hội đồng Họ Dương Việt Nam trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 6/8, đoàn công tác Hội đồng Họ Dương tỉnh An Giang do ông Dương Thành Vui – Phó Chủ tịch Thường trực; ông Dương Đình Chương – Ủy viên cũng có buổi trao đổi hướng dẫn Hội đồng Họ Dương liên huyện Tri Tôn – Tịnh Biên về một số công việc cụ thể chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

Dương Bảo

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com