HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG TỈNH HẢI DƯƠNG HỌP SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2018

     Ngày 26/8/2018, Hội đồng họ Dương (HĐHD) tỉnh Hải Dương đã tổ chức “Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2018” tại thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Tham dự hội nghị có các ông, bà thành viên Hội đồng Họ Dương tỉnh; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng Họ Dương các huyện, thị xã.

     Tại Hội nghị, các Đại biểu tập trung báo cáo các nội dung chính đã thực hiện trong thời gian qua: Tổ chức thành công các sự kiện; tham gia Lễ hội, Đại hội các cấp; tổ chức các hội nghị và một số hoạt động thường niên khác của Hội đồng các cấp. Đồng thời Hội nghị đã đề ra phướng hướng tập trung triển khai công tác Khuyến học – Khuyến tài năm 2018; mừng thọ các cụ cao tuổi năm 2019; xây dựng phát triển kết nối Dòng tộc; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để kịp thời truyền tải các thông tin về các hoạt động của Hội đồng các cấp. Đặc biệt, tập trung phát triển CLB Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương tỉnh Hải Dương; hướng dẫn các Doanh nghiệp, Doanh nhân đăng ký tham gia ngày hội Doanh Nghiệp – Doanh nhân họ Dương Việt Nam năm 2018 (12-13/10/2018) tổ chức tại sân Golf  Long Biên – TP. Hà Nội; Kiện toàn Hội đồng cấp cơ sở; cấp phát con dấu (Tộc ấn) cho Hội đồng Họ Dương 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.

Ông Dương Mạnh Hà – Chủ tịch HĐHD tỉnh Hải Dương phát biểu tại hội nghị

     Tại cuộc họp, các Đại biểu sôi nổi phát biểu, thảo luận và đóng góp ý kiến xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động trong thời gian tới. Sau khi nghe và tổng hợp ý kiến các Đại biểu, Hội đồng họ Dương các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng triển khai các hoạt động 6 tháng cuối năm 2018.  

Đại biểu Phát biểu tham luận tại hội nghị

     Ông Dương Mạnh Hà – Chủ tịch HĐHD tỉnh Hải Dương đánh giá cao những thành tích đã đạt được, sự nỗ lực sáng tạo của Hội đồng Họ Dương các cấp trong thời gian qua và động viên các đơn vị tiếp tục chủ động tập trung đẩy mạnh các hoạt động trọng tâm, duy trì và thực hiện tốt các nhiện vụ trong thời gian tới trên tinh thần đoàn kết, đổi mới phát triển toàn diện các hoạt động theo Điều lệ; hướng dẫn của Hội đồng Họ Dương Việt Nam và Nghị quyết của Hội đồng để hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra trong thời gian tới.

                                                                                                    Dương  Minh Hòa

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Khá - Phó Tổng Thư ký; Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com