Hội đồng Họ Dương tỉnh Khánh Hòa thúc đẩy phát triển cây mắc ca

Ngày 11/8/2019, Hội đồng Họ Dương tỉnh Khánh Hòa đã có buổi làm việc cùng ông Dương Thanh Tương – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Phó Ban Xây dựng Dòng tộc phụ trách khu vực Nam Miền Trung – Tây Nguyên và ông Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch Hiệp Hội Mắc ca Việt Nam cùng ông Huỳnh Tấn Huy – Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt.

Tại buổi làm việc, ông Dương Thanh Tương đã trao đổi với Hội đồng Họ Dương tỉnh Khánh Hòa nhằm đi đến thống nhất nhiều vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng Dòng tộc, phát triển của Hội đồng Họ Dương tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, hoạt động của Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương, Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương tỉnh Khánh Hòa cần được đặc biệt quan tâm, hỗ trợ để phát triển về mọi mặt, đặc biệt là xây dựng kinh tế.

Cũng tại đây, ông Lê Trọng Quảng cán bộ Hiệp hội Mắc ca Việt Nam đã phổ biến, cung cấp thông tin về cây mắc ca cho Hội đồng Họ Dương tỉnh Khánh Hòa. Hội đồng Họ Dương tỉnh Khánh Hòa tới đây sẽ thành lập Công ty Dương Gia Khánh Hòa nhằm phát triển cây mác ca trên địa bàn huyện Khánh Sơn để giúp bà con Họ Dương ở đây phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống.

Công ty Dương Gia Khánh Hòa ra đời, thì đây sẽ là một “dấu son” cho sự phát triển của Họ Dương Khánh Hòa trong thời kỳ mới.

Dương Tố Nga

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com