Hội đồng Họ Dương tỉnh Kon Tum họp sơ kết đầu năm

Sáng 10/5/2020, tại thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, Hội đồng Họ Dương tỉnh Kon  Tum đã có phiên họp để đánh giá tình hình hoạt động từ đầu năm đến nay và triển khai một số công tác trong thời gian tới. Tham gia cuộc họp có các ông bà Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Họ Dương tỉnh, Chủ tịch Câu lạc bộ Lão thành Họ Dương, Chủ tịch Hội đồng Họ Dương các huyện, thành phố, Giám đốc và các cổ đông Công ty cổ phần Dương Gia Kon Tum.

Ông Dương Tá Khanh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Kon Tum chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên đã nghe thường trực Hội đồng Họ Dương tỉnh báo cáo công khai tình hình thu chi tài chính năm 2019 do Hội đồng Họ Dương Việt Nam hỗ trợ; thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ Hội đồng Họ Dương tỉnh theo hướng dẫn của Hội đồng Họ Dương  Việt Nam; công bố Quyết định về việc quản lý, bảo quản và sử dụng xe ô tô; phổ biến công văn số 165/CV-HĐHD VN vể việc mừng thọ 2021, khuyến học khuyến tài, Quỹ Dương Huy Đỉnh năm 2020; tình hình sản xuất cây giống mắc ca của công ty Dương gia Kon Tum; đồng thời chỉ đạo xúc tiến việc ra mắt Hội đồng Họ Dương liên huyện Ngọc Hồi – Đắk Glei phải tạm dừng thời gian qua do phòng chống đại dịch Covid-19.

Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh cũng nhắc nhở, đôn đốc Hội đồng Họ Dương các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện việc kết nối Dòng tộc, thông báo, truyền thông để bà con Họ Dương trên địa bàn hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tham gia vào Hội đồng Họ Dương các huyện, thành phố ngày càng đông đảo hơn.

Dương Bảo

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com