Hội đồng Họ Dương tỉnh Yên Bái sơ kết 7 tháng đầu năm

Ngày 2/8/2020 Hội đồng Họ Dương tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng dòng tộc 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2020 và kiện toàn cơ cấu tổ chức.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có ông Dương Quốc Tiến – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

Ông Dương Quốc Hưng – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Yên Bái chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có các ông, bà trong Ban chấp hành Hội đồng Họ Dương tỉnh Yên Bái; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Yên Bái.

Căn cứ kết quả hội nghị Ban Chấp hành Hội đồng Họ Dương tỉnh Yên Bái ngày 28/6/2020 với nội dung bầu bổ sung các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Yên Bái. Mở đầu chương trình hội nghị, ông Dương Quốc Tiến thay mặt Hội đồng Họ Dương Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Yên Bái cho ông Dương Quốc Hưng, trao  quyết định bổ nhiệm bà Dương Thị Tuyết giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Yên Bái.

Thay mặt Hội đồng Họ Dương tỉnh Yên Bái, ông Dương Quốc Hưng báo cáo kết quả xây dựng Dòng tộc 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm của Hội đồng Họ Dương tỉnh Yên Bái với các nội dung cụ thể.

Năm 2020 Thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phúc tạp về dịch bệnh Covid 19 và biến đổi khí hậu, Hội đồng Họ Dương tỉnh Yên Bái đã kịp thời nắm bắt tình hình và có kế hoạch chỉ đạo Hội đồng Họ Dương các cấp tuyên truyền, vận động bà con trong dòng họ chung tay cùng các cấp ủy đảng, chính quyền làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. 100% bà con trong dòng họ luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, phát ngôn chuẩn mực có tính chất xây dựng cao. Luôn làm đúng theo sự hướng dẫn của ban phòng chống dịch tễ Trung ương cũng như địa phương về phòng chống dịch Covid-19. Khai báo y tế đầy đủ chính xác; thực hiện nghiêm túc việc cách ly xã hội, không tụ tập hội họp đông người… Bên cạnh việc phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai bão lũ và tiếp tục làm kinh tế duy trì cuộc sống thì công tác xây dựng và kết nối Dòng tộc luôn được quan tâm thực hiện tốt. Thành lập mới Hội đồng Họ Dương xã Lương Thịnh huyện Trấn Yên với số hội viên mới tham gia là 78 người, đến nay 100% số địa bàn hành chính cấp huyện và 40% địa bàn cấp xã đã có tổ chức Hội đồng Họ Dương hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Họ Dương Việt Nam.

Về phát triển kinh tế, Công ty cổ phần Dương Gia Yên Bái đã đầu tư 10 tỉ đồng mua đất trồng cây mắc ca trên diện tích 45ha tại xã Việt Cưởng. Tổ hợp liên doanh 3 anh em họ Dương đã trồng được 11ha cây mắc ca tại xã Việt Cường huyện Trấn Yên; tổ hợp liên doanh 5 anh em họ Dương tại xã Liễu Đô huyện Lục Yên đã trồng được 10ha cây mắc ca. Tất cả các diện tích mắc ca đã được trồng đang phát triển tốt, dự kiến cho thu hoạch vào năm 2022. Ngoài ra Hội đồng Họ Dương huyện Lục Yên mới thành lập Hợp tác xã Bách Thắng với ngành nghề sản xuất bao bì xuất khẩu, giải quyết việc làm cho người Họ Dương trong huyện. Liên doanh, liên kết người trong dòng họ chăn nuôi được 50 con trâu sinh sản và 50 con dê nuôi lấy thịt, hiện nay các mô hình đang hoạt động tích cực, tạo được công việc làm cho người họ Dương.

Cũng tại Hội nghị này Hội đồng Họ Dương tỉnh Yên Bái đã tiến hành bầu bổ sung thêm 6 ủy viên mới, thay thế các ông bà trong Hội đồng đã chuyển công tác và do sức khỏe yếu không tiếp tục tham gia công tác dòng họ được.

Hội nghị diễn ra trong không khí vui vẻ, dân chủ, cởi mở, các thành viên tích cực tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình hành động của Hội đồng Họ Dương tỉnh Yên Bái 5 tháng cuối năm 2020.

Dương Quang Huấn

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com