Hội đồng Họ Dương Việt Nam thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh niên Họ Dương Việt Nam.

Hội đồng Họ Dương Việt Nam thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh niên Họ Dương Việt Nam. Ban biên tập xin đăng thông báo để Hội đồng Họ Dương các tỉnh, thành phố nghiên cứu, thực hiện.

Ban biên tập

Bài viết liên quan