Hội đồng Họ Dương Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm.

      Ngày 28/7/2018 tại Ngân hàng Bưu điện Liên việt Chi nhánh tỉnh Yên Bái,  Hội đồng Họ Dương tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 .

      Tới dự Hội nghị có ông Bùi Cộng Hòa Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên việt Chi nhánh tỉnh Yên Bái.

Hội nghị tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm  Hội đồng Họ Dương Yên Bái.

      Ông Dương Quốc Tiến Phó chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Chủ tịch HĐHD tỉnh Yên Bái chủ trì.  Tại Hội nghị, ban lãnh HĐHD Yên Bái đã tập trung đánh giá và  thảo luận về kết quả chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018. Nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong những tháng cuối năm là tập trung kiện toàn bộ máy lãnh đạo Hội đồng Họ Dương các cấp và đưa ra  phương hướng phát triển kinh tế Dòng họ; Đẩy mạnh các hoạt động khuyến học khuyến tài; mừng thọ; tương thân tương ái...

Ông Dương Quốc Tiến Phó chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Chủ tịch HĐHD tỉnh Yên Bái chủ trì Hội nghị.

     Đặc biệt, trong Hội nghị này Ban lãnh đạo HĐHD Yên Bái đã đưa ra chương trình phối hợp giữa Ngân hàng Bưu điện Liên việt Chi nhánh tỉnh Yên Bái với Hội đồng Họ Dương tỉnh Yên Bái trong việc vay vốn phát triển kinh tế. Các nội dung đưa ra đều được 100% các thành viên trong Hội đồng bàn bạc cụ thể, chi tiết, có hiệu quả và đi đến thống nhất tổ chức thưc hiện.

Dương Quang Huấn

 

 

Bài viết liên quan