HỘI NGHỊ “ BAN NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM ”

          Ngày 23 tháng 9 năm 2017, Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban nghiên cứu Lịch sử Họ Dương Việt Nam. Hội nghị rất vui mừng, trân trọng chào đón sự tham gia của cụ Dương Văn Thiều – Lão thành Họ Dương Việt Nam, Nguyên Trưởng Ban nghiên cứu Lịch sử đầu tiên của Họ Dương Việt Nam; Chủ tịch các Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam và đông đủ các ông thành viên Ban nghiên cứu Lịch sử Họ Dương Việt Nam đã về dự Hội nghị.

Các Đại biểu dự Hội Nghị dâng hương báo cáo Tổ tiên

          Tại Hội nghị, ông Dương Đình Chiến – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Trưởng Ban nghiên cứu lịch sử Họ Dương Việt Nam đã có ý kiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị khẳng định: “Xây dựng bộ sách Lịch sử Họ Dương Việt Nam là nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng Họ Dương Việt Nam”, đề nghị các cá nhân được phân công phát huy cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm vì Dòng tộc, trên nguyên tắc tuân theo Điều lệ Họ Dương Việt Nam, dân chủ, tập trung, thiểu số phục tùng đa số; kế thừa kết quả nghiên cứu của thế hệ trước trong nghiên cứu và biên soạn Lịch sử, Phả hệ Họ Dương; những nội dung mới phải có đủ căn cứ tư liệu chân thực, chính xác, được dân chủ thảo luận mới được công bố. Chỉ phát ngôn, truyền bá những vấn đề đã được công bố chính thức.

Ông Dương Đình Chiến, chủ tịch HĐHDVN phát biểu

Ông Dương Văn Đảm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 12/KH- HĐHDVN

          Ông Dương Văn Đảm – phó chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Phó Ban Thường trực Ban nghiên cứu lịch sử Họ Dương Việt Nam đã trình bày:

          - Báo cáo tóm tắt việc thực hiện kế hoạch 12/KH – HĐHDVN, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới (đến hết năm 2017, 2018 và nhiệm vụ tổng quát trong nhiệm kỳ VII).

          - Báo cáo về những điều cần chỉnh sửa, điều chỉnh trong kế hoạch 12/KH – HĐHDVN qua thực tiễn thực hiện.

          - Báo cáo tình hình đăng ký viết sách Lịch sử theo Thông báo mời viết sách Lịch sử số 19/TB – HĐHDVN và những vấn đề cần lưu ý.

          Hội nghị được nghe và thảo luận sâu sắc dự kiến phân công các thành viên chủ trì,  tham gia nghiên cứu, xây dựng đề cương chi tiết cho từng phần trong bộ sách “Lịch sử Họ Dương Việt Nam” và những nội dung trên. Đã hoàn toàn nhất trí, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

          Sau hơn 3h làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Các đại biểu tham gia Hội nghị đã đoàn kết, thẳng thắn, chân thành và cẩn trọng thảo luận thống nhất, hoàn thành tất cả những nội dung, chương trình Hội nghị đã đề ra và quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ được phân công. Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh hội nghị:

Cụ Dương Văn Thiều - Lão thành Hội đồng Họ Dương Việt Nam phát biểu

Các đại biểu tham gia hội nghị phát biểu 

                                      Dương Đức Quảng – Ban Nghiên Cứu Lịch Sử HDVN

 

Bài viết liên quan