Hội nghị Hội đồng Họ Dương tỉnh Quảng Nam (mở rộng) thành công tốt đẹp

         Ngày 3/12/2017, tại TP Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam, Hội đồng Họ Dương tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị (mở rộng) về công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu Họ Dương tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

Toàn cảnh Hội nghị

         Tham dự hội nghị gồm: Các thành viên Hội đồng Họ Dương tỉnh; đại diện Hội thanh niên, Hội Phụ nữ và 11 doanh nghiệp Họ Dương trên địa bàn.

         Ông Dương Phú Trung chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh chủ trì hội nghị đã quán triệt mục đích, yêu cầu và nội dung của Hội nghị. Phụ trách các tiểu ban báo cáo chi tiết các nội dung công việc được phân công chuẩn bị cho Đại hội (Ban chuẩn bị văn kiện: chương trình kịch bản, báo cáo, nhân sự,..; Ban lễ tân; Ban hậu cần…). Các đại biểu đã sôi nổi tham gia đóng góp xây dựng vào từng nội dung cụ thể. Chủ tịch Dương Phú Trung kết luận, bổ sung các nội dung công việc cho từng ban. Ông đề nghị thời gian từ nay đến ngày Đại hội không còn xa, mong các thành viên nêu cao trách nhiệm trước sự tin tưởng của bà con Dòng tộc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Các thành viên tham gia phát biểu

         Hội nghị đã thành công trong sự chung vui đoàn kết, đồng tâm nhất trí cao, quyết tâm tổ chức Đại hội đại biểu Họ Dương tỉnh Quảng Nam thành công.

Dương Ngọc Anh Tuấn

Bài viết liên quan