Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Hội đồng Họ Dương tỉnh Bắc Giang

Sáng ngày 22/5/2019, Hội đồng Họ Dương tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Nhân dịp này, ông Dương Quốc Sỹ – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã tiến hành kiểm tra toàn diện mọi hoạt động của Hội đồng Họ Dương tỉnh Bắc Giang.

Ông Dương Quốc Sỹ – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam

Tham dự Hội nghị có: Ông Dương Quốc Sỹ – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Phó Ban Xây dựng Dòng tộc phụ trách khu vực Đông Bắc Bộ, ông Dương Công Định – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Bắc Ninh, ông Dương Cao Thường – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Quảng Ninh, ông Dương Ngọc Tân – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Bắc Giang cùng các ông/bà trong Hội đồng Họ Dương tỉnh, đại diện Hội đồng Họ Dương các huyện/thành phố trực thuộc.

Ông Dương Ngọc Tân – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Bắc Giang báo cáo kết quả hoạt động

Thay mặt Hội đồng Họ Dương tỉnh, ông Dương Ngọc Tân đã báo cáo mọi hoạt động của Hội đồng Họ Dương từ ngày 16/12/2018 đến nay và phương hướng nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2019. Với nhiệm vụ trước mắt là thống kê đầy đủ, chính xác số hộ số khẩu người Họ Dương và người Họ Dương đã tham gia vào hoạt động Họ Dương theo công văn số 199/CV-HĐHDVN. Tiếp tục hướng dẫn và xét duyệt hồ sơ mừng thọ các cụ cao tuổi năm 2020 gửi lên Hội đồng Họ Dương Việt Nam đúng thời gian, đúng đối tượng. Phát huy các thế mạnh trong nông nghiệp đặc biệt là nông nghiệp sạch đặc sản vùng miền, tiếp cận được khoa học công nghệ cao áp dụng vào trong nông nghiệp, liên minh, liên kết chuỗi sản phẩm trong sản xuất cũng như tiêu thụ.

Toàn cảnh Hội nghị

Nhằm đánh giá mọi hoạt động của Họ Dương tỉnh, ông Dương Quốc Sỹ nêu nội dung của đợt kiểm tra gồm: Việc thực hiện 6 nhiệm vụ (theo Điều lệ Họ Dương Việt Nam), đặc biệt là công tác xây dựng Dòng tộc; Quy chế hoạt động của Hội đồng Họ Dương tỉnh; phân công nhiệm vụ các thành viên trong Hội đồng; nhiệm vụ phát triển Doanh nghiệp – Doanh nhân trong thời gian tới; thống nhất hệ thống sổ sách của Hội đồng Họ Dương tỉnh và 10 huyện/thành phố. Sau khi làm việc với các ủy viên và kiểm tra sổ sách giấy tờ đã đi đến kết luận: Hệ thống sổ sách ghi chép rõ ràng có đầy đủ chứng từ kèm theo, phân công nhiệm vụ đến các thành viên cụ thể, công tác mừng thọ, vinh danh khen thưởng được cập nhật thường xuyên rõ ràng… Đồng thời, ông yêu cầu một số ông bà ủy viên cần có email để thuận tiện trong triển khai nhiệm vụ. Đặc biệt, trong thời gian tới cần triển khai liên kết du lịch 9 tỉnh thành Đông Bắc Bộ dự kiến tổ chức Hội nghị Du lịch vào tháng 9/2019 tại Quảng Ninh.

Sau gần 3h làm việc khẩn trương nghiêm túc, Hội đồng Họ Dương tỉnh đã nhận thấy những mặt đã làm được và những mặt còn tồn tại, hứa sẽ khắc phục tồn tại trong thời gian tới.

Dương Thanh

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com