Hội nghị sơ kết quý I và kiện toàn Ban chấp hành Hội thanh niên Họ Dương Lạng Sơn

   Thực hiện chỉ đạo của HĐHD Việt Nam và Hội Thanh Niên Họ Dương Việt Nam, sáng ngày 16/4/2017 tại thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn hội Thanh niên họ Dương Lạng Sơn đã tiến hành Hội nghị Sơ kết Quý I, triển khai kế hoạch 2017, kiện toàn BCH Hội thanh niên họ Dương Lạng Sơn.

Văn nghệ chào mừng

Về tham dự với hội nghị:

Hội đồng Họ Dương Lạng Sơn có: Ông Dương Công Diệu - Chủ tịch, ông Dương Thành Luyên- PCT; ông Dương Công Phong- PCT CLB DN- DN Họ Dương Lạng Sơn.

Hội Thanh niên Họ Dương Việt Nam: anh Dương Xuân Giang- PCT Hội TNHD Việt Nam, PCT Hội TNHD thành phố Hà Nội; anh Dương Văn Quân- PCT Hội TN HDVN, CT Hội TN  HD Thái Nguyên.

 Anh Dương Công Lương- tân Chủ tịch Hội TNHD lên hứa quyết tâm

Và đặc biệt là sự góp mặt của hơn 60 bạn thanh niên họ Dương Lạng Sơn.

Tại hội nghị đã nghe dự thảo báo cáo quý I, kế hoạch hoạt động năm 2017; báo cáo thu- chi quỹ hội đến hết quý I năm 2017. Tiến hành kiện toàn BCH hội TNHD Lạng Sơn. Phát biểu động viên và góp ý của HĐHD Lạng Sơn, Hội Thanh niên HD Việt Nam.

Ban chấp hành mới của hội TNHD Lạng Sơn

     Buổi hội nghị đã hoàn thành những mục tiêu đặt ra:

  • Góp ý chỉnh sửa, bổ sung dự thảo Báo cáo tổng kết Quý I, Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội TNHD Lạng Sơn.
  • Toàn hội nghị nhất trí bầu anh Dương Công Lương- PCT Hội Thanh niên Lạng Sơn giữ chức Chủ tịch Hội Thanh niên Lạng Sơn thay cho chị Dương Mai Khoa Phó Chủ tịch Hội thanh niên họ Dương Việt Nam, Chủ tịch Hội thanh niên họ Dương Lạng Sơn  vì  lý do cá nhân không thể theo sát công việc của Hội.
  • Cử ra 5 Phó chủ tịch và 19 Ủy viên là các bạn nhiệt tình và có đủ năng lực lãnh đạo Hội hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ 
  • Các ý kiến để hội TNHD Lạng Sơn hoạt động hiệu quả hơn.
  • Phương án tham gia hỗ trợ Lễ Hội mùa Xuân họ Dương năm 2018 tại Cần Thơ.

 Ông Dương Công Diệu- CT HĐHD Lạng Sơn phát biểu

Hội nghị đã kết thúc trong bầu không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, phát triển. Hội TNHD Việt Nam tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của anh Dương Công Lương Tân chủ tịch Hội TNHD Lạng Sơn, Cán bộ UBND xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn - một người nhiệt huyết với công tác Đoàn và dòng tộc Hội TNHD Lạng Sơn sẽ ngày càng vững mạnh và trở thành lực lượng nòng cốt của Hội TNHD Việt Nam.

Dương Lưu Minh Phương

 

Bài viết liên quan