Hội nghị Thường trực Hội đồng Họ Dương thành phố Thái Nguyên

Ngày 05/05/2019, tại văn phòng Hội đồng Họ Dương tỉnh Thái Nguyên, Thường trực Hội đồng Họ Dương thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị triển khai các công tác Dòng tộc trong thời gian tới.

Tham dự buổi họp có ông Dương Ngọc Huân – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Thái Nguyên, ông Dương Văn Hào – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương thành phố Thái Nguyên cùng các ông/bà trong Thường trực Hội đồng Họ Dương thành phố Thái Nguyên.

Ông Dương Ngọc Huân – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, trong thời gian tới, sẽ có 7 Hội đồng Họ Dương cấp xã/phường trực thuộc Hội đồng Họ Dương thành phố Thái Nguyên được ra mắt, hướng tới 32/32 xã/phường trên địa bàn có Hội đồng Họ Dương cấp cơ sở, kết nối 13.000 bà con Họ Dương sinh sống tại thành phố Thái Nguyên.

Tại buổi họp, Hội đồng Họ Dương thành phố Thái Nguyên đã thống nhất ban hành quyết định bổ nhiệm các ông sau giữ Chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương thành phố Thái Nguyên nhiệm kì 2017- 2022:

1. Ông Dương Trung Cộng – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương xã Thịnh Đức

2. Ông Dương Minh Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương xã Phúc Hà

3. Ông Dương Đoàn Thắng – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương phường Phan Đình Phùng

4. Ông Dương Văn Song – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương phường Tích Lương

Bốn tân Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương thành phố Thái Nguyên

Phát biểu tại buổi họp, ông Dương Minh Ngọc thay mặt 04 tân Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương thành phố hứa trong thời gian tới sẽ cùng với Chủ tịch Hội đồng Họ Dương thành phố Thái Nguyên dốc hết tâm lực, trí lực cho Họ Dương nói chung và cho Họ Dương Thái Nguyên nói riêng. Ông cũng đề ra những thuận lợi và khó khăn trước mắt mong nhận sự đóng góp ý kiến và giúp đỡ từ Hội đồng Họ Dương tỉnh Thái Nguyên.

Thay mặt Hội đồng Họ Dương thành phố Thái Nguyên, ông Dương Văn Hào chúc mừng các tân Phó Chủ tịch, ông hy vọng trong thời gian tới các ông sẽ cùng giúp sức đưa hoạt động của Hội đồng Họ Dương thành phố ngày càng phát trình.

Hội nghị cũng thảo luận các vấn đề cần thực hiện trong thời gian tới như: Kết nối bà con Họ Dương tại các xã, phường, kê khai danh sách các cụ cao niên được mừng thọ trong năm 2019…

Dương Hồng

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com