Hội nghị Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam mở rộng

Sáng ngày 12/9/2019, tại Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam tổ chức Hội nghị mở rộng bàn thảo nhiều nội dung quan trọng.

Chủ trì Hội nghị: Ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

Ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các ông/bà Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam: Bà Dương Phạm Thị Thu Hằng, ông Dương Quốc Trọng, ông Dương Trung Quốc, ông Dương Thanh Biểu, ông Dương Văn Đảm, ông Dương Văn Canh, ông Dương Ngọc Lương, Ban Thư ký, lãnh đạo Văn phòng Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

Hội nghị đã tập trung thảo luận các vấn đề: Triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày hội Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương Việt Nam (Ngày hội DN – DN HDVN) năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác.

Sau khi nghe các ông bà Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam thảo luận, ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam kết luận:

Ngày hội DN – DN HDVN năm 2019 sẽ diễn vào các ngày 11,12 và 13 tại Sân Golf Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ hai, HĐHDVN tổ chức Ngày hội DN – DN HDVN với nhiều nội dung phong phú. Để cho Ngày hội DN – DN HDVN lần thứ hai hoàn thành các yêu cầu, nội dung đã đề ra, Văn phòng, các Ban và các Câu lạc bộ thuộc Hội đồng Họ Dương Việt Nam tiếp tục rà soát, đôn đốc các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị theo sự phân công của Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam. Trong đó chú ý, chuẩn bị kỹ các nội dung của từng sự kiện được diễn ra trong ba Ngày hội và nắm chắc số lượng đai biểu tham dự Ngày hội. Về chương trình Ngày hội DN – DN HDVN, bổ sung nội dung trưng bày, giới thiệu các hiện vật về lịch sử Họ Dương Việt Nam để các đại biểu tham quan. Về triển khai thực hiện Qũy Dương Huy Đỉnh, mặc dù đã có hướng dẫn, tuy nhiên cần có đôn đốc, nhắc các địa phương, khẩn trương triển khai thực hiện theo hướng dẫn.

Về công tác khen thưởng, đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng  tiếp tục nghiên cứu đề xuất tiêu chí khen thưởng để sửa đổi, bổ sung Quy chế thi đua, khen thưởng cho sát hợp với tình hình thực tiễn, trình Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam cho ý kiến.

Dương Hòa

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com