Hội nghị triển khai nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội Họ Dương huyện Hàm Thuận Bắc nhiệm kì 2017-2022

Hội nghị triển khai nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội Họ Dương huyện Hàm Thuận Bắc       nhiệm kì  2017-2022

 Ông Dương Thanh Hùng - Chủ tịch Hội đồng Họ Dương huyện chủ trì hội nghị

      Thực hiện nghị quyết số 03/NQ của Hội đồng Họ Dương tỉnh Bình Thuận, ngày 11/06/2017, Hội đồng Họ Dương huyện Hàm Thuận Bắc đã tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội toàn thể Họ Dương huyện Hàm Thuận Bắc nhiệm kì  2017-2022.

      Đến dự Hội nghị có : ông Dương Đức Ý - chủ tịch HĐHD tỉnh Bình Thuận cùng toàn thể các thành  viên Hội đồng Họ Dương huyện.  Ông Dương Thanh Hùng -   Chủ tịch Hội đồng Họ Dương huyện chủ trì hội nghị với nhiều nội dung quan trọng. Hội nghị đã bàn bạc và đi đến thống nhất các nhiệm vụ cần hoàn thành xong trước ngày tổ chức Đại hội như sau:

      1/Hội đồng Gia tộc (chi họ) đã thành lập trên địa bàn huyện tổ chức họp sơ kết kết quả đã thực hiện trong 3 năm qua, kết hợp tổ chức lễ vinh danh khen thưởng Khuyến học - Khuyến tài cho các cháu đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm 2016- 2017 ở cấp tiểu học; tổ chức kết nối đến 100% các gia đình Họ Dương tham gia sinh hoạt; củng cố Hội đồng Gia tộc đã thành lập; kết nối thành lập Hội đồng Gia tộc mới; để cử người đại diện Hội đồng Gia tộc tham gia Hội đồng Họ Dương huyện; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Gia tộc báo cáo về Hội đồng Họ Dương huyện trước ngày 20/06/2017.

      2/Hội đồng Gia tộc triển khai thực hiện nghiêm túc thông báo số: 06/TB-HĐHDVN ngày 05/05/2017 “V/v Mừng thọ năm 2018” của Hội đồng Họ Dương Việt Nam. Lập hồ sơ mừng thọ cho các cụ dưới 80 tuổi (Theo tiêu chí Hội đồng Họ Dương huyện quy định) để tổ chức mừng thọ tại Đại hội.

      3/Hội đồng Gia tộc lập danh sách con em Họ Dương đạt thành thích học tập loại giỏi trong năm học 2016-2017 (từ lớp 6 đến lớp 12) báo cáo HĐ để vinh danh, khen thưởng tại Đại hội.

      Thông báo rộng rãi đến bà con họ Dương về việc sử dụng tiện ích mobifone theo văn bản đã hướng dẫn của Hội đồng Họ Dương Việt Nam. Lập Danh sách đăng kí gửi về Hội đồng Họ Dương trước ngày 25 hàng tháng.

      4/Thống nhất tổ chức Đại hội toàn thể: Thời gian ngày 26/06/2017; Địa điểm tại hội trường xã Thuận Hòa. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên hội đồng chuẩn bị phục vụ đại hội như: Báo cáo Đại hội; đề án nhân sự và các điều kiện bảo đảm khác để Đại hội diễn ra trang trọng đạt kết quả thiết thực ý nghĩa . 
      5/ Ban Thông tin chịu trách nhiệm tuyên truyền tới bà con Họ Dương, các doanh nghiệp - doanh nhân Họ Dương trên địa bàn huyện tham dự Đại hội;Tham gia đóng góp ý kiến tiến tới thành lập CLB Doanh nghiệp - Doanh nhân Họ Dương huyện; Kết hợp Tổ chức lễ mừng thọ và vinh danh khen thưởng Khuyến học - Khuyến tài năm 2017.

Ông Dương Đức Ý - Chủ tịch HĐHD Bình Thuận phát biểu 

      Hội nghị rất vui mừng, phấn khởi được đón ông Dương Đức Ý - UV HĐHDVN -  Chủ tịch HĐHD tỉnh Bình Thuận, mặc dù bận rất nhiều công việc song ông vẫn dành thời gian đến tham dự và phát biểu ý kiến với hội nghị. 

      Trong không khí vui vẻ thắm tình Dương Gia, hội nghị đã thành công tốt đẹp. Chúng ta tin tưởng và chờ đón với sự đoàn kết, đồng thuận cao của tất cả các thành viên tham dự, Đại hội toàn thể Họ Dương huyện Hàm Thuận Bắc nhiệm kì  2017-2022 sẽ thành công rực rỡ.

D. Yến Thanh

Bài viết liên quan