Hội thanh niên Họ Dương Việt Nam tổ chức Trại hè năm 2017.

      Được sự nhất trí của Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Hội thanh niên Họ Dương Việt Nam đã tổ chức  "Trại hè Thanh niên Họ Dương Việt Nam 2017" từ ngày 28 đến ngày 30/7/2017, tại Dốc Lết, Ninh Hòa, Khánh Hòa. Dự trại hè có: Chị Dương Tử Quỳnh, UVTT  HĐHDVN, chủ tịch Hội thanh niên Họ Dương Việt Nam;   Anh Dương Công Đức, UVTT HĐHDVN, chủ tịch HĐHD tỉnh Tây Ninh; Anh Dương Tấn Cường, chủ tịch HĐHD thành phố Đà Nẵng; cùng hơn 100 thành viên ba miền thanh gia. Trại hè thanh niên Họ Dương Việt Nam năm 2017 là nơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác hội, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và tình cảm của thế hệ trẻ Họ Dương trong tình hình hiện nay. Hy vọng Trại hè thanh niên Họ Dương Việt Nam sẽ lan tỏa lòng nhiệt huyết tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một số hình ảnh của "Trại hè Thanh niên Họ Dương Việt Nam 2017"

 

Bài viết liên quan