Báo cáo tổng kết năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 tại Hội nghị Tổng kết

Toàn cảnh Hội nghị

       Báo cáo tổng kết năm 2017 và phương hướng  hoạt động năm 2018  tại Hội nghị Tổng kết diễn ra ngày 24/2/2018 (tức ngày mùng 9 tháng Giêng). Ban biên tập đăng tải toàn văn Báo cáo.

Ban biên tập

 

Bài viết liên quan