Núi tiền khổng lồ của chúa đảo Tuần Châu

Núi tiền khổng lồ của chúa đảo Tuần Châu

Chúa đảo Tuần Châu - Đào Hồng Tuyển hiện đang sở hữu 14 công ty, 34 nhà máy, hàng loạt các dự án bất động sản khổng lồ bao gồm các hạng mục.
Thách thức mới của nước Việt và chuyện người tài bị kiện

Thách thức mới của nước Việt và chuyện người tài bị kiện

Nhưng chắc chắn một điều, từ hội nhập TPP của nước Việt đến một hợp đồng dân sự của công dân, đều đòi hỏi sự hiểu biết luật chơi một cách khôn ngoan và chặt chẽ, sự nỗ lực vượt bậc khi chấp nhận cuộc chơi, mới hy vọng… trưởng thành.
Chúc mừng ngày doanh nhân Việt Nam

Chúc mừng ngày doanh nhân Việt Nam

Ngày doanh nhân Việt Nam
HĐHDVN và Công ty TNHH Greenlife tổ chức   Hội thảo "Giới thiệu phân hữu cơ vi sinh gà Greenlife"

HĐHDVN và Công ty TNHH Greenlife tổ chức Hội thảo "Giới thiệu phân hữu cơ vi sinh gà Greenlife"

Ngày 13/09, tại hội trường họ Dương Việt Nam diễn ra “Hội thảo Phân hữu cơ vi sinh gà Greenlife công nghệ Nhật Bản với sản xuất nông nghiệp”.
Thông tin về Đại hội Câu lạc bộ Doanh nghiệp - Doanh nhân Họ Dương Việt Nam lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2016 -2020)

Thông tin về Đại hội Câu lạc bộ Doanh nghiệp - Doanh nhân Họ Dương Việt Nam lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2016 -2020)

  Theo Điều lệ Họ Dương Việt Nam, với 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ phát triển kinh tế: “Họ Dương Việt Nam, lấy kinh tế DN - DN và kinh tế tri thức làm nòng cốt để thúc đẩy phát triển kinh tế cho toàn Dòng tộc”   Hiện nay Họ Dương Việt Nam có hàng ngàn doanh nghiệp - doanh nhân ở trong và ngoài nước, hoạt động trên các lĩnh vực, trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn: Ông Dương Công Minh - CT HĐQT Cty CP Him Lam, ngân hàng Bưu điện Liên Việt; ông Dương…