Bà Dương Thị Chi Mai, CEO Công ty TNHH ELI: Chọn con đường ít dấu chân

Bà Dương Thị Chi Mai, CEO Công ty TNHH ELI: Chọn con đường ít dấu chân

Tình cờ biết đến STEM, nhưng CEO Dương Thị Chi Mai của Công ty TNHH ELI đã phát hiện ra rằng, sự nghiệp của chị sẽ gắn liền với sự có mặt của STEM tại Việt Nam, cho dù con đường không toàn là hoa hồng.  
Anh Dương Văn Mão làm kinh tế giỏi

Anh Dương Văn Mão làm kinh tế giỏi

Chăn nuôi dê đã trở thành một trong những hướng phát triển kinh tế mang lại hiệu quả trong lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ở nhiều địa phương. Có một lợi thế là dê ăn tạp, sinh sản và thu hồi vốn nhanh. Từ những ưu điểm đó, anh Dương Văn Mão ở Nà Khâu, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể đã đầu tư mở rộng đàn dê của gia đình, mang lại hiệu quả kinh tế khá.
Hội nghị thành lập Hợp tác xã nuôi ong lấy mật thành phố Thái Nguyên

Hội nghị thành lập Hợp tác xã nuôi ong lấy mật thành phố Thái Nguyên

Được sự giúp đỡ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên và một số Hợp tác xã kiểu mới trong tỉnh. Sau một thời gian tiến hành nghiên cứu, trao đổi, giao lưu, làm thực tế, sáng ngày 23/8/2016, Hội đồng Họ Dương thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị thành lập Hợp tác xã nuôi ong lấy mật thành phố Thái Nguyên.