Lược sử Họ Dương Việt Nam

Lược sử Họ Dương Việt Nam

  HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM   LƯỢC SỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM   Tài liệu này được biên soạn trên cơ sở tham khảo các tài liệu: Lịch sử Việt Nam, lịch sử Họ Dương Việt Nam - Dương tộc kỷ sử, thần phả, sắc phong và tộc phả, gia phả của nhiều chi Họ Dương.   Xin trân trọng giới thiệu! ***   Họ Dương là một trong số những dòng…
Tổng thống cuối cùng chế độ Sài Gòn: Từ cậu bé bắt ốc trở thành tổng thống

Tổng thống cuối cùng chế độ Sài Gòn: Từ cậu bé bắt ốc trở thành tổng thống

  Đi học trường “Xách Lu”   Trải qua hàng trăm năm khai khẩn, thuần hóa ruộng đất ở Đồng Tháp Mười, gia tộc họ Dương ở làng Mỹ Phú đã trở nên khá giả nhờ đất đai các thế hệ trước để lại giờ trở nên màu mỡ, trồng lúa đạt năng suất cao. Nhờ đó mà ông Dương Văn Huề được học hành đàng hoàng, rồi ra làm quan dưới thời Pháp thuộc. Theo chân người cha, các con trai của ông Huề là Dương Văn Minh, Dương Văn Nhựt, Dương Văn Sơn cũng lần lượt rời vùng quê Mỹ Phú đi học “trường Tây” và…
Dương Đình Nghệ với việc giải phóng thành Đại La năm 931

Dương Đình Nghệ với việc giải phóng thành Đại La năm 931

Tháng 10 năm 930, sau khi bắt được Khúc Thừa Mỹ, chiếm được Giao Châu, chúa Nam Hán cử Lý Tiến sang làm Thứ sử, cùng Lương Khắc Trinh (còn gọi là Lý Khắc Chính) giữ thành Tống Bình. Sau đời Cao Biền thống trị, thường gọi là thành Đại La, tức vùng đất Hà Nội ngày nay.
Dương Tự Minh với công cuộc bảo vệ biên giới

Dương Tự Minh với công cuộc bảo vệ biên giới

  Nhằm củng cố khối đoàn kết dân tộc và bảo vệ quốc gia thống nhất, vương triều Lý đã thi hành nhiều chính sách tích cực đối với các dân tộc thiểu số và đã thu được hiệu quả đáng kể. Cụm từ "Nhu viễn" (tức là mềm mỏng đối với phương xa) được xuất hiện dưới triều Lý và sau này dần trở thành định chế của các triều đại kế tiếp trong chính sách đối với các dân tộc thiểu số (nhất là tại các vùng biên cương xa xôi).  Một học giả nước ngoài là TS. Pô-ly a-cốp đã nhận xét về chính…
Nhà Khúc, Dương, Ngô - Một mối quan hệ quý hiếm trong lịch sử dân tộc

Nhà Khúc, Dương, Ngô - Một mối quan hệ quý hiếm trong lịch sử dân tộc

  Tư liệu lịch sử từ xưa cho biết: ba họ Khúc – Dương – Ngô trong thời kỳ giành và dựng nền độc lập tự chủ đã có một mối quan hệ với nhau rất khăng khít và tốt đẹp. Các vị tổ họ Khúc trong quá trình chuẩn bị lực lượng, khởi nghĩa giành chính quyền và trong công cuộc xây dựng nền độc lập tự chủ, tiến hành những cải cách quan trọng để dựng nước và giữ nước, củng cố chính quyền đã được sự phù giúp đắc lực của Dương Đình Nghệ - một thuộc tướng tài năng của họ Khúc. Ông sinh ra ở làng Châu Cổ Pháp…
Xem thơ Đào Sư Tích - Hiểu thêm nguồn gốc Họ Dương của Quan Trạng

Xem thơ Đào Sư Tích - Hiểu thêm nguồn gốc Họ Dương của Quan Trạng

  Tập “Thơ Văn Đào Sư Tích” do ông Dương Văn Vượng sưu tầm và dịch năm 2008, được lưu hành khá rộng rãi ở Nam Định, có 36 bài thơ chữ Hán của Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Đào Sư Tích, chứa đựng nhiều tâm tư của Cụ. Dưới đây là bài “Lão ngữ chư tử”, nghĩa là “Lời của người già nói với các con”, là lời Cụ dặn dò con cháu.   Chữ hán:     老 語…