Dâng hương Thành Hoàng làng Họ Dương tại Đình Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Nội

Dâng hương Thành Hoàng làng Họ Dương tại Đình Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Nội

Sáng ngày 21/8/2016, Hội đồng Họ Dương Hà Nội đã tổ chức lễ dâng hương tại đình làng Xuân Mai, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, nơi thờ Thành Hoàng làng Dương Nhật Điển.