Thành phố du lịch Đà Nẵng- Địa điểm tổ chức Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017

Thành phố du lịch Đà Nẵng- Địa điểm tổ chức Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017

Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam được tổ chức thường niên vào thứ bảy, chủ nhật tuần thứ hai sau Tết Nguyên Đán. Hàng năm, Lễ hội được tổ chức tại thành phố Bắc Ninh với khoảng hơn 10.000 bà con tham dự, đặc biệt năm 2016 có khoảng 25.000 lượt bà con tham dự.
Tiến tới lễ hội mùa xuân Họ Dương năm 2017

Tiến tới lễ hội mùa xuân Họ Dương năm 2017

Chỉ còn 3 tháng nữa Lễ hội mùa xuân Họ Dương sẽ được tổ chức tại thành phố biển Đà Nẵng. Chiều ngày 11/11, tại văn phòng HDVN, Ban thông tin- tuyên truyền đã thông qua kế hoạch thông tin-tuyên truyền phục vụ lễ hội.
Thường trực Hội đồng họ Dương khu vực Miền Trung- Tây Nguyên họp bàn chuẩn bị Lễ hội mùa xuân họ Dương năm 2017

Thường trực Hội đồng họ Dương khu vực Miền Trung- Tây Nguyên họp bàn chuẩn bị Lễ hội mùa xuân họ Dương năm 2017

Ngày 06.11.2016, Thường trực Hội đồng họ Dương khu vực Miền Trung- Tây Nguyên đã họp dưới sự chủ trì của ông Dương Kiện, PCT Hội đồng họ Dương VN, Chủ tịch HĐHD khu vực.
Ký kết hợp đồng thuê địa điểm tổ chức Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017

Ký kết hợp đồng thuê địa điểm tổ chức Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017

Tiếp theo công tác chuẩn bị Hội xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017, ngày 01/10/2016, tại Cung thể thao Tiên Sơn - Thành phố Đà Nẵng, Hội đồng Họ Dương Việt Nam cùng Công ty Him Lam đã ký Hợp đồng thuê địa điểm tổ chức Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam với cung thể thao Tiên Sơn - Đà Nẵng.
Chương trình Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017 chính thức được UBND thành phố Đà Nẵng cấp phép tổ chức

Chương trình Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017 chính thức được UBND thành phố Đà Nẵng cấp phép tổ chức

Ngày 01/06/2016 thừa ủy nhiệm của Chủ tịch HĐHD Việt Nam đoàn công tác gồm các ông Dương Quốc Sỹ (PCT HĐHDVN), ông Dương Kiện (CT HĐHD MT-TN), và ông Dương Văn Rê (CT HĐHD thành phố Đà Nẵng) đã trình công văn của Dòng họ về tổ chức sự kiện văn hóa Lễ Hội Mùa Xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017 tại thành phố Dà Nẵng. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã bút phê chuyển Sở VH - TT thành phố Đà Nẵng tham mưu phối hợp các sở ban ngành địa phương phối hợp HĐHD VN thực hiện.
Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) – Địa điểm tổ chức Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017

Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) – Địa điểm tổ chức Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017

Chuẩn bị cho Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt nam, ngày 30/07/2016, Hội đồng Họ Dương Việt Nam cùng Hội đồng Họ Dương miền Trung – Tây Nguyên; Hội đồng Họ Dương Thành phố Đà Nẵng đã đến Cung thể thao Tiên Sơn – Đà Nẵng để khảo sát địa điểm tổ chức Lễ hội mùa xuân HDVN năm 2017.