Công văn của Hội đồng họ Dương Việt Nam

Công văn của Hội đồng họ Dương Việt Nam

Vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện một số bài viết không mang tính chất xây dựng, vi phạm quy chế phát ngôn của Hội đồng họ Dương Việt Nam. Ban biên tập xin đăng toàn văn công văn số 34 của Hội đồng họ Dương Việt Nam.
Bản tin họ Dương số 22

Bản tin họ Dương số 22

Ban biên tập xin đăng tải bản tin truyền thống số 22 đã được Hội đồng họ Dương Việt Nam phát hành. Để tải bản tin về, bà con vào đường link bên dưới, sau đó kích vào "File đính kèm":
Thông báo của Hội đồng Họ Dương Việt nam “V/v phân công nhiệm vụ, củng cố tổ chức”

Thông báo của Hội đồng Họ Dương Việt nam “V/v phân công nhiệm vụ, củng cố tổ chức”

Thông báo của Hội đồng Họ Dương Việt nam “V/v phân công nhiệm vụ, củng cố tổ chức”
Công văn của Hội đồng Họ Dương Việt Nam “V/v danh sách mừng thọ, vinh danh khen thưởng năm 2017”.

Công văn của Hội đồng Họ Dương Việt Nam “V/v danh sách mừng thọ, vinh danh khen thưởng năm 2017”.

Công văn của Hội đồng Họ Dương Việt Nam “V/v danh sách mừng thọ, vinh danh khen thưởng năm 2017”. Ban thông tin – tuyên truyền đăng tải để Hội đồng Họ Dương các tỉnh, thành phố nghiên cứu thực hiện.
Công văn của Thường trực Hội đồng họ Dương Việt Nam

Công văn của Thường trực Hội đồng họ Dương Việt Nam

Công văn của Thường trực Hội đồng họ Dương Việt Nam về việc cảnh giác với những nội dung không mang tính chất xây dựng đang phát tán trên hệ thống thông tin