Thông báo liên quan đến việc mừng thọ, khuyến học-khuyến tài năm 2016

Thông báo liên quan đến việc mừng thọ, khuyến học-khuyến tài năm 2016

Để thực hiện đầy đủ việc mừng thọ, khuyến học-khuyến tài năm 2016, đề nghị HĐHD các địa phương cần tổ chức thật trang trọng.
Thông báo về việc thực hiện một số nội dung tại Lễ hội mùa Xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017

Thông báo về việc thực hiện một số nội dung tại Lễ hội mùa Xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017

Để Lễ hội 2017 thành công, Thường trực HĐHDVN đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Tự hào tôi Họ Dương tại Lễ hội mùa xuân năm 2017

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Tự hào tôi Họ Dương tại Lễ hội mùa xuân năm 2017

Thiết thực chào mừng Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017; nhằm giáo dục, tuyên truyền, nâng cao ý thức cho Thanh niên, học sinh – sinh viên Họ Dương về kiến thức lịch sử và phát triển của Họ Dương Việt Nam.
Thông báo chương trình giao lưu nghệ thuật tại Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017

Thông báo chương trình giao lưu nghệ thuật tại Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017

Thực hiện chương trình Kế hoạch Lễ hội mùa xuân 2017 của Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Ban tổ chức Lễ hội mùa xuân 2017 xây dựng Chương trình giao lưu nghệ thuật giữa HĐHD các tỉnh/TP, CLB DN-DN, Hội, Chi hội TN,HS-SV các khu vực, tỉnh, thành phố cụ thể như sau:
Kế hoạch tổ chức hoạt động thể thao tại Lễ hội mùa xuân 2017

Kế hoạch tổ chức hoạt động thể thao tại Lễ hội mùa xuân 2017

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Tổng hội TN,HS-SV Họ Dương Việt Nam năm 2016 và được sự nhất trí của HĐHD Việt Nam, Tổng hội TN,HSSV xây dựng Kế hoạch tổ chức chương trình thể thao dành cho Thanh niên, học sinh – sinh viên Họ Dương Việt Nam tại Lễ hội mùa xuân 2017 gồm các nội dung cụ thể như sau:
Kế hoạch tổ chức Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017

Kế hoạch tổ chức Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017

Lễ hội mùa xuân HDVN trở thành lễ hội truyền thống mang tính xã hội cao, đáp ứng được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và biểu thị sâu sắc tinh thần, ý chí của toàn Dòng tộc.