Thông báo chương trình giao lưu nghệ thuật tại Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017

Thông báo chương trình giao lưu nghệ thuật tại Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017

Thực hiện chương trình Kế hoạch Lễ hội mùa xuân 2017 của Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Ban tổ chức Lễ hội mùa xuân 2017 xây dựng Chương trình giao lưu nghệ thuật giữa HĐHD các tỉnh/TP, CLB DN-DN, Hội, Chi hội TN,HS-SV các khu vực, tỉnh, thành phố cụ thể như sau:
Kế hoạch tổ chức hoạt động thể thao tại Lễ hội mùa xuân 2017

Kế hoạch tổ chức hoạt động thể thao tại Lễ hội mùa xuân 2017

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Tổng hội TN,HS-SV Họ Dương Việt Nam năm 2016 và được sự nhất trí của HĐHD Việt Nam, Tổng hội TN,HSSV xây dựng Kế hoạch tổ chức chương trình thể thao dành cho Thanh niên, học sinh – sinh viên Họ Dương Việt Nam tại Lễ hội mùa xuân 2017 gồm các nội dung cụ thể như sau:
Kế hoạch tổ chức Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017

Kế hoạch tổ chức Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017

Lễ hội mùa xuân HDVN trở thành lễ hội truyền thống mang tính xã hội cao, đáp ứng được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và biểu thị sâu sắc tinh thần, ý chí của toàn Dòng tộc.
Thông báo kết quả cuộc thi thiết kế mẫu Lễ phục và Logo Họ Dương Việt Nam

Thông báo kết quả cuộc thi thiết kế mẫu Lễ phục và Logo Họ Dương Việt Nam

Căn cứ hướng dẫn số 01/HD-BCĐ của Ban chỉ đạo về việc Hướng dẫn nội dung, tiêu chí và thể lệ cuộc thi thiết kế mẫu lễ phục và logo Họ Dương Việt Nam.
Phát động phong trào hướng tâm công đức về việc xây dựng Đền thờ Nam bang Đại tướng Dương Thanh và Đền thờ Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ

Phát động phong trào hướng tâm công đức về việc xây dựng Đền thờ Nam bang Đại tướng Dương Thanh và Đền thờ Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ

Ngày 10/10/2013, Hội đồng Họ Dương Việt Nam phát động phong trào: “Hướng tâm công đức xây dựng Đền thờ Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ và Lăng Miếu Bình vương Dương Tam Kha”. Cuộc phát động được sự ủng hộ tích cực của đông đảo bà con Dòng Tộc.
Thông báo về việc hưởng ứng phong trào hướng tâm công đức xây dựng Đền thờ Nam Bang Đại Tướng Dương Thanh và Đền thờ Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ

Thông báo về việc hưởng ứng phong trào hướng tâm công đức xây dựng Đền thờ Nam Bang Đại Tướng Dương Thanh và Đền thờ Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ

Ngày 21 tháng 9 năm 2016, HĐHDVN tiếp tục phát động phong trào: “Hướng tâm công đức, xây dựng đền thờ Nam Bang Đại Tướng Dương Thanh tại Nghệ An và đền thờ Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ tại Thanh Hóa”.