Phát động phong trào hướng tâm công đức về việc xây dựng Đền thờ Nam bang Đại tướng Dương Thanh và Đền thờ Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ

Phát động phong trào hướng tâm công đức về việc xây dựng Đền thờ Nam bang Đại tướng Dương Thanh và Đền thờ Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ

Ngày 10/10/2013, Hội đồng Họ Dương Việt Nam phát động phong trào: “Hướng tâm công đức xây dựng Đền thờ Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ và Lăng Miếu Bình vương Dương Tam Kha”. Cuộc phát động được sự ủng hộ tích cực của đông đảo bà con Dòng Tộc.
Thông báo về việc hưởng ứng phong trào hướng tâm công đức xây dựng Đền thờ Nam Bang Đại Tướng Dương Thanh và Đền thờ Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ

Thông báo về việc hưởng ứng phong trào hướng tâm công đức xây dựng Đền thờ Nam Bang Đại Tướng Dương Thanh và Đền thờ Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ

Ngày 21 tháng 9 năm 2016, HĐHDVN tiếp tục phát động phong trào: “Hướng tâm công đức, xây dựng đền thờ Nam Bang Đại Tướng Dương Thanh tại Nghệ An và đền thờ Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ tại Thanh Hóa”.
Thông báo kết quả Sơ khảo Cuộc thi thiết kế mẫu Lễ phục và Logo Họ Dương Việt Nam

Thông báo kết quả Sơ khảo Cuộc thi thiết kế mẫu Lễ phục và Logo Họ Dương Việt Nam

Căn cứ hướng dẫn số 01/HD-BCĐ của Ban chỉ đạo về việc Hướng dẫn nội dung, tiêu chí và thể lệ cuộc thi thiết kế mẫu lễ phục và logo Họ Dương Việt Nam. Ngày 27/08/2016 Hội đồng Họ Dương Việt Nam tổ chức sơ khảo Cuộc thi thiết kế mẫu lễ phục và logo Họ Dương Việt Nam địa điểm tại Văn phòng HĐHD Việt Nam thành phần bao gồm Ban chỉ đạo, Ban thẩm định và các Ông/bà đại diện Thường trực HĐHD Việt Nam.
Kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành Lăng Miếu Bình Vương Dương Tam Kha

Kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành Lăng Miếu Bình Vương Dương Tam Kha

Cao cao Tổ Bình Vương Dương Tam Kha là người đã đi vào lịch sử của Dân tộc. Đền thờ của cụ đã được Nhà nước cấp bằng xếp hạng Di tích Lịch sử cấp Tỉnh. Xây dựng Lăng Miếu Bình Vương Dương Tam Kha là nguyện vọng của Họ Dương cả nước và xã hội, việc tổ chức Lễ khánh thành cần được tổ chức trang trọng. Nghi thức mang đậm nét văn hóa thiêng liêng của Dòng tộc trên cơ sở vận dụng phong tục tập quán chung.
Công văn V/v xây dựng bộ sách "Lịch sử Họ Dương Việt Nam"

Công văn V/v xây dựng bộ sách "Lịch sử Họ Dương Việt Nam"

                 HỘI ĐỒNG                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  HỌ DƯƠNG VIỆT NAM                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       Số: 05/CV-HĐHDVN      …
Báo cáo hoạt động Văn phòng HĐHD các khu vực, tỉnh, thành phố

Báo cáo hoạt động Văn phòng HĐHD các khu vực, tỉnh, thành phố

                 HỘI ĐỒNG                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  HỌ DƯƠNG VIỆT NAM                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       Số: 04/CV-HĐHDVN                                …