Thông báo tiến độ Đại hội đại biểu họ Dương cấp huyện và cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thông báo tiến độ Đại hội đại biểu họ Dương cấp huyện và cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thông báo tiến độ Đại hội đại biểu họ Dương cấp huyện và cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Thông báo về việc tổ chức Lễ hội mùa xuân họ Dương Việt Nam năm 2018

Thông báo về việc tổ chức Lễ hội mùa xuân họ Dương Việt Nam năm 2018

Thông báo về việc tổ chức Lễ hội mùa xuân họ Dương Việt Nam năm 2018
Thông báo và Quyết định của Hội đồng Họ Dương Việt Nam thành lập đoàn kiểm tra.

Thông báo và Quyết định của Hội đồng Họ Dương Việt Nam thành lập đoàn kiểm tra.

Ban thông tin - tuyên truyền xin đăng Thông báo và Quyết định của Hội đồng Họ Dương Việt Nam thành lập đoàn kiểm tra về việc một số thành viên thuộc Hội đồng Họ Dương tỉnh Lâm Đồng vi phạm Điều lệ, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin của Họ Dương Việt Nam
Nghị quyết Hội nghị tổng kết năm 2016, triển khai hoạt động năm 2017

Nghị quyết Hội nghị tổng kết năm 2016, triển khai hoạt động năm 2017

Ngày 10/02/2017, Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016, triển khai hoạt động 2017.
Thông báo liên quan đến việc mừng thọ, khuyến học-khuyến tài năm 2016

Thông báo liên quan đến việc mừng thọ, khuyến học-khuyến tài năm 2016

Để thực hiện đầy đủ việc mừng thọ, khuyến học-khuyến tài năm 2016, đề nghị HĐHD các địa phương cần tổ chức thật trang trọng.
Thông báo về việc thực hiện một số nội dung tại Lễ hội mùa Xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017

Thông báo về việc thực hiện một số nội dung tại Lễ hội mùa Xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017

Để Lễ hội 2017 thành công, Thường trực HĐHDVN đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: