Nắng tháng ba

Nắng tháng ba

  Ơ này, cái nắng tháng ba   Nắng hanh hao, nắng như là … nắng thôi!   Nắng tràn trong mắt em tôi.   Nắng tan chảy giữa làn môi dịu dàng.   Nắng chiều, chậm chuyến đò ngang.   Người đi không đến, người sang không về!   Bóng ai lầm lụi ven đê   Hoàng…
Lại về với bến Ninh Kiều

Lại về với bến Ninh Kiều

  Lại về với bến Ninh Kiều   Lại nghe em hát   Giữa chiều   Mưa giăng.   Chẳng Quan họ cũng dùng giằng   Không nón thúng cũng   Tình bằng