Trang thơ Họ Dương: Lặng thầm

Trang thơ Họ Dương: Lặng thầm

  Mẹ tôi thường gom từng mụn vải   Áo rách giặt sạch phơi trên ngọn rào   Chiếc đĩa cây trúc con mèo nhảy vỡ   Cha tôi cất cùng những trang sách cũ trong hòm.   Đêm đêm cha ngồi cạnh ngọn đèn con   Ánh…
Trang thơ Họ Dương: Làng Đông Đằng

Trang thơ Họ Dương: Làng Đông Đằng

Bài thơ "Làng Đông Đằng" là của ông Dương Công Hán, chủ tịch danh dự Hội đồng Họ Dương Lạng Sơn. Ông là một trong những thành viên đầu tiên của ban liên lạc Họ Dương Việt Nam (1992) và hoạt động tích cực trong việc kết nối bà con Họ Dương Lạng Sơn.