HĐHD tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thành vượt các chỉ tiêu năm 2015

HĐHD tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thành vượt các chỉ tiêu năm 2015

  Hội đồng Họ Dương tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập vào tháng 5 năm 2013. Sau ba năm hoạt động, đến nay HĐHD tỉnh Vĩnh Phúc đã có 3 HĐHD cấp huyện, thành phố; 32 hội đồng Gia tộc (chi họ) với 3356 hộ hoạt động nề nếp (trong đó 2 hội đồng là người dân tộc Sán Dìu, 1 hội đồng gồm phần lớn người theo đạo Thiên Chúa giáo).   Hiện nay CLB -DNDN Họ Dương tỉnh Vĩnh Phúc có trên 20 thành viên; các thành viên trong CLB đã đoàn kết giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau cùng phát triển.…
Hội đồng Họ Dương tỉnh Bình Thuận chuẩn bị cho Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2016

Hội đồng Họ Dương tỉnh Bình Thuận chuẩn bị cho Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2016

  Vừa qua, Hội đồng Họ Dương tỉnh Bình Thuận đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2015 và bàn kế hoạch chuẩn bị cho Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2016.   Hội đồng Họ Dương tỉnh Bình Thuận đã thực hiện tốt kế hoạch năm 2015 và tập trung vào một số công việc cụ thể như: Củng cố bộ máy, sắp xếp lại nhân sự để hoàn thiện hơn nữa tổ chức của Hội đồng; kết nối được 273 hộ gia đình và thành lập 62 Hội đồng Họ Dương gia tộc ở các huyện; tổ chức…
Giới thiệu về Họ Dương Hải Phòng

Giới thiệu về Họ Dương Hải Phòng

  Sau khi chiến thắng và đánh đuổi quân Nam Hán, con cháu Cụ Dương Đình Nghệ, cụ Dương Tam Kha đã dừng lại vùng Hải Tần ( thuộc Hải Phòng ngày nay), lập tuyến phòng thủ trấn giữ phía biển đông của Tổ quốc, và tại đây đã hình thành dòng tộc Họ Dương. Ngày nay, con cháu Họ Dương ở Hải Phòng đều là hậu duệ của cụ Dương Đình nghệ và cụ Dương Tam Kha.   Hội đồng Họ Dương (HĐHD) Hải Phòng được thành lập năm 2011. Tính đến nay, HĐHD Hải Phòng đã kết nối và thành lập được…
Kết quả hoạt động năm 2015 của Hội Đồng Họ Dương tỉnh Hà Nam

Kết quả hoạt động năm 2015 của Hội Đồng Họ Dương tỉnh Hà Nam

  Năm 2015, Hội Đồng Họ Dương tỉnh Hà Nam tập trung vào kết nối Dòng tộc và xây dựng các chi họ. Tính đến nay, Hội đồng đã kết nối được 100% bà con họ Dương đang sinh sống trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác tổ chức của các Hội đồng chi họ đã ổn định và đang hoạt động tốt. Có một số Hội đồng Họ Dương cấp huyện, thành phố đã thành lập xong như: Hội đồng Họ Dương thành phố Phủ Lý; huyện Kim Bảng; huyện Thanh Liêm.   Hội đồng các chi họ làm tốt công tác khuyến…