Cảm nghĩ của người con họ Dương về Dòng tộc

Cảm nghĩ của người con họ Dương về Dòng tộc

Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình mang dòng máu họ Dương và luôn có ý thức hướng về tổ tiên dòng họ. Có được điều đó là nhờ tình yêu thương và sự dạy dỗ nghiêm khắc của ông bà, cha mẹ và các bậc cao niên trong tộc họ. Tôi luôn tự hào vì mình là con cháu họ Dương.