Kế hoạch “ Hội nghị tổng kết công tác thanh niên Họ Dương Việt Nam (2015 - 2017), Lễ tuyên dương các điển hình tiến tiến, tọa đàm thanh niên khởi nghiệp”.

           Kế hoạch “ Hội nghị tổng kết công tác thanh niên Họ Dương Việt Nam  (2015 - 2017), Lễ tuyên dương các điển hình tiến tiến, tọa đàm thanh niên khởi nghiệp”. Ban thông tin tuyên truyền xin đăng để Hội đồng Họ Dương các cấp và bà con trong Dòng tộc biết hưởng ứng động viên phong trào của Thanh niên.  

Ban biên tập

Bài viết liên quan