Kế hoạch "Tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế 2015 - 2017; Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến; khai trương ngày hội việc làm và liên kết cùng phát triển”

      Để góp phần vào thành công của Hội nghị tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế 2015 - 2017;…Ban biên tập xin đăng tải toàn văn: KẾ HOẠCH “ Tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế 2015 - 2017; Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến; khai trương ngày hội việc làm và liên kết cùng phát triển” của Hội đồng Họ Dương Việt Nam. Các đơn vị nghiên cứu thực hiện.

HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  03/KH-HĐHDVN                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                            Bắc Ninh, ngày 22 tháng 05 năm 2017

KẾ HOẠCH

 TỔNG KẾT NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 2015-2017

LỄ TUYÊN DƯƠNG CÁC ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

 KHAI TRƯƠNG NGÀY HỘI VIỆC LÀM VÀ LIÊN KẾT CÙNG PHÁT TRIỂN

      Tạo đà cho năm đầu của thập kỷ "Họ Dương Khởi nghiệp". Thường trực HĐHDVN có chủ trương Tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế HDVN (2015-2017), Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, khai trương Ngày hội việc làm và liên kết phát triển kinh tế gồm các nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu

  1. Mục đích

 - Tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại trong phát triển kinh tế HDVN giai đoạn 2015 – 2017, đề ra chương trình, mục tiêu hoạt động trong giai đoạn 2017 – 2018 và định hướng đến năm 2020.

 - Xây dựng các mô hình phát triển kinh tế Doanh nghiệp- doanh nhân, mô hình liên kết giữa doanh nghiệp – doanh nghiệp, doanh nghiệp với bà con họ Dương và xã hội.

 - Tạo cơ hội việc làm cho người Họ Dương, tạo điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ họ Dương được khởi nghiệp.

  - Tuyên dương các điển hình tiên tiến.

  2. Yêu cầu

  - Thông qua phong trào phát triển kinh tế tạo ra sự liên kết bền vững để cùng phát triển, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc: Liên kết nhưng không cấu kết, chấp nhận quy luật cạnh tranh và không để ảnh hưởng đến sự phát triển của các doanh nghiệp và phong trào chung của toàn Dòng tộc.

  - Hội nghị phải đảm bảo được các nội dung đã đề ra.

  - Đảm bảo trang trọng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

II. Nội dung

   1. Tổng kết đánh giá hoạt động phát triển kinh tế HDVN giai đoạn 2015 – 2017 (từ khi thành lập CLB DN-DN họ Dương Việt Nam).

   2. Lễ tuyên dương các điển hình, tiên tiến.

   3. Khai trương “Ngày hội việc làm và liên kết phát triển kinh tế”.

   - Thông tin tư vấn, giới thiệu việc làm, tuyển dụng của Doanh nghiệp.

   - Thông tin các mô hình liên kết phát triển kinh tế của DN-DN.

   - Giới thiệu các dự án khởi nghiệp đã được duyệt cấp vốn.

   - Giới thiệu các sản phẩm, thương hiệu DN-DN.

    4. Thời gian và địa điểm:

   - Dự kiến ngày 09 tháng 07 năm 2017 (Chủ nhật)

   - Địa điểm: Sân Golf Long Biên, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội.

    5. Thành phần:

     a. Hội đồng Họ Dương Việt Nam (300 đại biểu)

    - Chủ tịch, PCT, UVTT, UV HĐHDVN;

    - Chủ tịch, Phó CT TT HĐHD các tỉnh, thành phố;

   - Chủ tịch, Phó CT, UV Ban chấp hành CLB Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương các tỉnh, thành phố và một số các DN-DN tiêu biểu.

   - Ban chấp hành lâm thời CLB DN-DN các tỉnh, thành phố; các DN-DN tiêu biểu chưa tham gia CLB DN-DN các tỉnh, thành phố.

   - Ban chấp hành Hội Thanh niên HDVN: Chủ tịch Hội; Chủ tịch, Phó CT các Hội trực thuộc.

   b. Đại điện các Doanh nghiệp – Doanh nhân tiêu biểu về liên kết phát triển kinh tế, tuyển dụng nhân sự, cá nhân khởi nghiệp (50 đại biểu)

     c. Thanh niên, Sinh viên Họ Dương tốt nghiệp ra trường có nhu cầu tìm kiếm việc làm. (150 đại biểu)

   d. Khách mời: Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI), Hội Liên hiệp Thanh niên VN, Đại biểu là người Họ Dương thuộc Ban lãnh đạo các trường ĐH, CĐ trên cả nước, Đại biểu các dòng họ, và một số các đại biểu khách mời liên quan. (50 người)

   - Tồng số đại biểu: dự kiến 550 người.

III. Tổ chức thực hiện

  1. Thành lập Ban tổ chức

  - Ông Dương Đình Chiến – Chủ tịch HĐHDVN: Trưởng ban

  - Ông Dương Thế Minh – PCT TT HĐHDVN; PCT TT, TTK CLB DN – DN HDVN: Phó Trưởng ban

   - Ông Dương Xuân Thoa – Phó CT kiêm TTK HĐHDVN: Phó Trưởng ban

   - Ông Dương Công Minh – PCT HĐHDVN, CT CLB DN – DN HDVN: Phó trưởng ban

    - Ông Dương Hồng Tuyển – PCT HĐHDVN, PCT CLB DN – DN HDVN: Phó trưởng ban

   - Ông Dương Trung Quốc – PCT HĐHDVN, PCT CLB DN – DN HDVN: Phó Trưởng ban

     - Ông Dương Thanh Biểu – Phó CT HĐHDVN: Uỷ viên

     - Ông Dương Quốc Sỹ - Phó CT HĐHDVN: Ủy viên

     - Ông Dương Văn Đảm – Phó CT HĐHDVN: Ủy viên

     - Ông Dương Thế Lịch- Phó CT HĐHD VN: Ủy viên

     - Bà Dương Thị Ánh Tuyết – UVTT HĐHDVN: Uỷ viên

     - Ông Dương Văn Thi – Phụ trách Văn phòng HĐHDVN: Uỷ viên

     - Bà Dương Tử Quỳnh – UVTT HĐHDVN: Uỷ viên

     2. Thành lập các Tiểu Ban

     a. Tiểu Ban văn kiện

    - Ông Dương Thế Minh – PCT TT HĐHDVN; PCT TT, TTK CLB DN – DN HDVN: Trưởng tiểu ban

     - Ông Dương Xuân Thoa – Phó CT kiêm TTK HĐHDVN: Phó tiểu ban

     - Ông Dương Thanh Biểu – PCT HĐHDVN: Phó tiểu ban

     - Ông Dương Văn Thi – Phụ trách Văn phòng HĐHDVN: Uỷ viên

     - Bà Dương Thùy Dung – NV ban kinh tế: Ủy viên

     - Bà Dương Thị Mai- NV ban kinh tế: Ủy Viên

     Nhiệm vụ:

     - Xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế của họ Dương Việt Nam 2015-2017.

      - Tổng hợp kết quả khảo sát để đánh giá, phân loại Doanh nghiệp điển hình tiên tiến và kết nối doanh nghiệp để tham gia hội nghị.

     - Gửi thông báo HĐHD và CLB DN-DN các cấp.

     - Lập danh bạ nhóm các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề: nông nghiệp, công nghiệp, Thương mại- Dịch vụ (du lịch, luật, nhà hàng, khách sạn, đào tạo du học….)

      - Tổng hợp danh sách các doanh nghiệp đăng ký bàn tư vấn và tuyển dụng nhân sự tại Hội nghị, DN đăng kí quảng bá, giới thiệu sản phẩm, DN khởi nghiệp.

         b. Tiểu Ban Lễ tân

        - Ông Dương Quốc Sỹ – Phó CT HĐHDVN: Trưởng tiểu ban

        - Bà Dương Thị Ánh Tuyết – UVTT HĐHDVN: Ủy viên

        - Bà Dương Thị Hạnh- NV ban KH-KT: Ủy viên

      Nhiệm vụ: Dự kiến lập danh sách đại biểu tham dự, thiết kế giấy mời, tính toán sắp xếp số lượng đại biểu nghỉ tại sân golf, tổ chức đón tiếp đại biểu, sắp xếp đại biểu tham dự hội nghị, phát tài liệu.

          c. Ban Hậu cần

         - Ông Dương Thế Lịch – Phó CT HĐHDVN: Trưởng tiểu ban

         - Ông Dương Thế Dy – UV HĐHDVN: Ủy viên

         - Ông Dương Văn Hiếu- phó VP HĐHD VN: Ủy viên

         - Bà Dương Thị Mai- NV ban KH- KT: Ủy viên

      Nhiệm vụ:

         - Phối hợp với bộ phận Sân golf Long Biên đảm bảo mọi điều kiện về Hậu cần.

        - Phối hợp với Chủ các dự án khởi nghiệp lên thông tin trưng bày và giới thiệu dự án.

d. Ban Nghi lễ - Khánh tiết

      - Bà Dương Tử Quỳnh – UVTT HĐHDVN: Trưởng tiểu ban

      - Bà Dương Lưu Minh Phương – NV ban Thanh niên: Ủy viên

      - Ông Dương Văn Thành – NV ban tổng hợp: Ủy viên

      - Bà Dương Lệ Tuyết – NV ban tổng hợp: Ủy viên

      Nhiệm vụ:

      - Chuẩn bị các văn bản: Kế hoạch, Chương trình, Kịch bản.

     - Phối hợp với bộ phận Sân golf Long Biên đảm bảo mọi điều kiện về Nghi lễ, khánh tiết và chạy chương trình.

     - Tuyên truyền thông tin Ngày hội tư vấn và tuyển dụng nhân sự HDVN đến thanh niên, sinh viên HD trên cả nước, lập bảng đăng ký nhu cầu theo ngành nghề của thanh niên, sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa có việc làm.

e. Ban Thông tin tuyên truyền

- Ông Dương Văn Mão – UVTT HĐHDVN: Trưởng tiểu ban

- Ông Dương Xuân Trường – Phó ban thông tin tuyên truyền: Phó tiểu ban

Nhiệm vụ: Làm báo cáo bằng hình ảnh, tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị.

          3. Dự kiến thời gian

          - 22/05: Thông qua kế hoạch, chương trình chuyển ông Dương Công Minh.

          - 28/5  – 10/6: Gửi và tổng hợp các báo cáo, tham luận, ý kiến của các doanh nghiệp liên quan đến nội dung của Hội nghị.

          - 10 – 20/6: Thông báo đăng kí gian hàng tuyển dụng của các doanh nghiệp.

          - 20/06: Thống nhất với Sân golf Long Biên về kế hoạch, chương trình, tổ chức thực hiện các điều kiện đảm bảo phục vụ Hội nghị.

          - 25/6 – 07/07: Điều chỉnh các nội dung văn bản hội nghị, mời và theo dõi tình hình đại biểu tham dự.

          - 08/7: Hoàn thiện trang trí khuôn viên Hội nghị: các gian hàng tư vấn và tuyển dụng việc làm, khu trưng bày các dự án khởi nghiệp, khu ký kết các nội dung liên kết phát triển,..

             - 09/07 (buổi sáng): Hội nghị.

          - 09/07 (buổi chiều): Tư vấn, phỏng vấn, tuyển sinh,…của các doanh nghiệp Họ Dương và giao lưu, ký kết các hợp đồng liên kết giữa các doanh nghiệp HD và bà con.

           Ban tổ chức chủ động liên hệ với Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên phối hợp thực hiện kế hoạch này.

Nơi nhận:                                                     TM. HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

- Chủ tịch HĐHDVN (để b/c);                                  PHÓ CHỦ TỊCH  THƯỜNG TRỰC

- Chủ tịch CLB DN – DN HDVN (để b/c);

- PCT, UV, UVTT CLB DN – DN HDVN;                                       (Đã Ký)

- Lưu: VT.

                                                                                    Dương Thế Minh

 

 

Bài viết liên quan