Kết quả hoạt động Khuyến học – khuyến tài và mừng thọ năm 2020

Công tác Khuyến học – khuyến tài (KHKT) xây dựng xã hội học tập luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm với nhiều chỉ đạo được nhân dân nói chung và nhiều dòng họ ủng hộ, phù hợp với truyền thống hiếu học của dân tộc và xu hướng của thế giới. Đặc biệt trước yêu cầu cấp bách thời kỳ công nghiệp hóa, xây dựng Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số ở nước ta. Nam 2020 cũng là năm cuối thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Chính phủ giao cho Hội Khuyến học Việt Nam chủ trì Đề án “Phát triển phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020” để triển khai Đề án của Chính phủ “Xây dựng xã hội  học tập giai đoạn 2012-2020”. Họ Dương Việt Nam ngay từ khi thành lập đã hưởng ứng các phong trào KHKT của Nhà nước và luôn xác định nhiệm vụ KHKT là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Dòng tộc và HĐHD các cấp cần tập trung thực hiện. Hoạt động mừng thọ cho các cụ cao tuổi cũng được Hội đồng Họ Dương các cấp luôn quan tâm triển khai thực hiện. Các số liệu về các cụ được mừng thọ, số tiền mừng thọ, số người được thụ hưởng chương trình KHKT và Quỹ Dương Huy Đỉnh – Phát triển tài năng Họ Dương Việt Nam hàng năm đều tăng cả về số người và số tiền thưởng, hỗ trợ.

Hội đồng Họ Dương Thành phố Hồ Chí Minh mừng thọ các cụ cao tuổi

Ngay sau khi có văn bản hướng dẫn thực hiện công tác KHKT&MT Ban đã tiếp nhận hồ sơ mừng thọ, KHKT và đôn đốc các tỉnh/thành phố gửi hồ sơ đúng hạn. Ban đã tiếp nhận mừng thọ đợt 1 năm 2021 là 13.741 hồ sơ của các tỉnh/thành phố và đã trình Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam phê duyệt 13.672 hồ sơ. Về hồ sơ KHKT, Ban đã nhận được 3.855 hồ sơ của 61/63 tỉnh/thành phố. Quỹ Dương Huy Đỉnh phát triển tài năng Họ Dương đã tiếp nhận 4.171 hồ sơ.

Hội đồng Họ Dương tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ Mừng thọ các cụ cao tuổi

Với tinh thần trên và thực hiện chỉ đạo của Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam (TT HĐHDVN) ngày 07/4/2020 Ban Khuyến học – khuyến tài và mừng thọ đã xây dựng văn bản hướng dẫn các tỉnh/thành phố về công tác KHKT năm 2020, mừng thọ năm 2021 và đã được TT HĐHDVN phê duyệt. Hướng dẫn đã quy định tiêu chí cụ thể làm cơ sở cho các địa phương thực hiện.

Vinh danh Khuyến học – khuyến tài

Để đảm bảo sử dụng đúng mục đích Quỹ Dương Huy Đỉnh phát triển tài năng Họ Dương, khuyến khích tài năng trẻ, hỗ trợ các cháu học sinh thuộc hộ gia đình đặc biệt khó khăn. Về cơ bản, Quỹ giữ nguyên mức hỗ trợ như năm 2019, chỉ xem xét các trường hợp có sổ hộ nghèo và các trường hợp đặc biệt khó khăn. Kết quả, có 2.227 cháu được nhận hỗ trợ từ Quỹ với số tiền 6.715.300.000 đồng (sáu tỷ, bảy trăm mười lăm triệu, ba trăm nghìn đồng). Như vậy, Quỹ Quỹ Dương Huy Đỉnh phát triển tài năng Họ Dương đã hỗ trợ một phần học phí giúp các em có thể tiếp tục đến trường và giảm bớt những gánh nặng kinh tế trong cuộc sống. Bên cạnh việc hỗ trợ các em đến trường, Quỹ còn ươm mầm các tài năng trẻ, giúp các em có cơ hội được học tập, duy trì và phát triển tài năng.

Trao học bổng từ Quỹ Dương Huy Đỉnh hỗ trợ tài năng Họ Dương cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh đó, Ban Khuyến học – khuyến tài và mừng thọ đã phối hợp với Ban Thanh niên rà soát các sinh viên chưa là thành viên của Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương Việt Nam để xác định mức tiền thưởng phù hợp, khuyến khích các em là thành viên Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương Việt Nam. Ngoài ra, Ban KHKT&MT hỗ trợ Công ty TNHH Xã hội Ánh Dương in ấn Bằng mừng thọ, vinh danh khen thưởng và tham gia Hội đồng thẩm định, hỗ trợ giải ngân Chương trình “Những ngôi sao nhỏ Họ Dương” do Ban Thanh niên phát động và tổ chức.

Kết quả cụ thể: Ban Khuyến học – khuyến tài và mừng thọ đã tặng Bằng mừng thọ đợt năm 2021 của HĐHDVN cho 13.672 cụ với số tiền 18.347.365.050 đồng (mười tám tỷ, ba trăm bốn mươi bảy triệu, ba trăm sáu mươi lăm nghìn, không trăm năm mươi đồng) đã bao gồm cả tiền in bằng, làm khung bằng. Năm 2020, Ban đã trình Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam xét thưởng cho 2.578 học sinh đỗ đại học; 488 sinh viên học lực giỏi/xuất sắc; 246 sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi/xuất sắc; 124 người khen thành tích cao với tổng số tiền là 8.139.438.000 đồng (tám tỷ, một trăm ba mươi bảy triệu, bốn trăm ba mươi tám nghìn đồng) đã bao gồm tiền in bằng và khung bằng. So với năm 2019 tăng 8% về số người và 11,41% về số tiền thưởng.

Về cơ bản, hoạt động KHKT&MT đã đi vào nền nếp, công tác triển khai, tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ diễn ra nhanh chóng, đúng quy định của Hội đồng Họ Dương Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn một số tỉnh, thành phố gửi hồ sơ chậm, và còn thiếu giấy tờ hoặc trùng lặp hồ sơ, không đúng tiêu chí… nên công tác xét duyệt vẫn gặp một số khúc mắc. Để khắc phục những hạn chế, tồn tại này, Ban KHKT&MT sẽ nghiên cứu đề xuất hướng dẫn về KHKT năm 2021, mừng thọ năm 2022 và Hướng dẫn Quỹ Dương Huy Đỉnh phát triển tài năng Họ Dương, quy định cụ thể các tiêu chí làm cơ sở cho Hội đồng Họ Dương các cấp thực hiện tốt hơn các công tác này, khắc phục sai sót trong việc lập hồ sơ thẩm định, xét duyệt hồ sơ và lập danh sách chính xác.

                               Ban Khuyến học – khuyến tài và mừng thọ

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com