Nghiên cứu Lịch sử HDVN

Khởi nghĩa Dương Thanh - Đôi điều suy ngẫm

(Bài tham luận tại Hội thảo Khoa học cấp quốc gia “Khởi nghĩa Dương Thanh trong Lịch sử đấu tranh chống Bắc thuộc của Dân tộc Việt Nam” tổ chức ngày 9/11/2019 tại Nghệ An) Ban liên lạc Họ Dương Việt Nam (BLL HDVN), là tiền thân của Hội đồng...

Dương Vân Nga: Hoàng hậu lưỡng triều có nhiều công lao với dân với nước

Công lao đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc của cụ Dương Đức Hiền

Từ góc sân nhà họ Dương làng Ninh Thạnh (tiếp theo và hết)

Từ góc sân nhà họ Dương làng Ninh Thạnh (tiếp theo)

Từ góc sân nhà Họ Dương làng Ninh Thạnh

Điền dã tìm hiểu về Họ Dương đất Tổ – Việt Trì – Phú Thọ và những dấu tích lịch sử của Họ Dương thời Hùng Vương

Điền dã tìm hiểu về Họ Dương Đường Lâm thị xã Sơn Tây và thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Điền dã tìm hiểu Họ Dương Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điền dã tìm hiểu di tích “Địa Muối trang”, làng Lý Hải, xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com